Thứ Hai tuần 23 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 62:6-7, 9

 

Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.  (Thánh Vịnh 62:6)

 

          Một bác nông dân thường ngồi ở cuối ngôi thánh đường xứ Ars, nước Pháp, chăm chú nhìn lên nhà tạm.  Khi cha xứ hỏi bác đang làm gì, bác trả lời:  “Con nhìn Người và Người nhìn con”.  Thực là hình ảnh đẹp diễn tả một người đang để linh hồn mình nghỉ ngơi trong Chúa!  Có rất nhiều điều chúng ta cầu xin khi cầu nguyện – bình an, tin tưởng, hy vọng – mà bác nông dân kia đã thấy khi bác thinh lặng chú tâm vào Chúa.

          Bất cứ ai trong chúng ta, từ người tu sĩ đến người mẹ có sáu đứa con, đều có thể nghỉ ngơi trong Chúa.  Việc nghỉ ngơi ấy khởi đầu bằng lối cầu nguyện mà bác nông dân người Pháp kia đã thực hành:  ngồi thinh lặng.  Tập trung trí khôn và tâm hồn cũng như tư tưởng và lòng yêu mến vào Chúa.  Bằng lòng với con người và vị trí của bạn hiện thời.  Có Chúa biết.  Người còn thấy rõ điều tốt điều xấu của bạn hơn cả chính bạn thấy được.  Nhưng Người vẫn yêu thương bạn.  Người vui khi bạn chăm chú nhìn vào Người.  Người náo nức gặp bạn và ngồi yên với bạn.

          Mọi sự trong cuộc đời bạn, thậm chí trong đời sống đức tin nữa, đều có thể được chú ý đến khi bạn thực hiện, hoàn tất và giải quyết     .  Chúng ta có thể lầm tưởng rằng một cuộc cầu nguyện tốt phải là liệu chúng ta có thể cầm lòng cầm trí hướng về Chúa trong vòng mười phút hay không.  Nhưng không phải vậy!  Bạn hãy nhớ là Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ hãy ra đi với Người mà nghỉ ngơi.  Người biết họ muốn làm việc cho thật hữu hiệu.  Người biết họ cảm thấy có lỗi nếu không làm nên việc.  Người biết chúng ta cũng có những động lực giống như vậy.  Cho nên Người cũng dạy chúng ta phải đi mà tìm chỗ nghỉ ngơi với Người.

          Vậy bạn hãy tìm một thời gian và nơi chốn thinh lặng để ngồi lại với Chúa.  Có thể là một băng ghế đá ngoài công viên, một nơi văn phòng không ai sử dụng hoặc một nhà thờ vắng người.  Trong khoảng mươi mười lăm phút, bạn cứ ngồi thinh lặng.  Nếu được, bạn thử hình dung Chúa Giê-su đang ngồi bên cạnh bạn.  Hãy lặng yên và biết rằng Người là Thiên Chúa.  Hãy mời Người bước vào tâm hồn bạn, rồi xem điều gì xảy ra.  Vị linh mục miền quê kia, người đã được Giáo Hội tôn làm vị thánh bảo trợ của các cha xứ, chính là thánh Gio-an Ma-ri-a Vianney, ngài khuyên rằng:  “Khi cầu nguyện, người ta không cần phải nói thật nhiều.  Chúng ta biết rằng Chúa Giê-su đang ngự đó:  cho nên chúng ta hãy mở lòng ra cho Người, hãy vui mừng trong sự hiện diện thánh thiện của Người.  Đó là cách cầu nguyện tốt nhất”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con vui mừng trong sự hiện diện của Chúa!  Hôm nay xin Chúa đến ngự trong tâm hồn con”.