Thứ Sáu tuần 23 Thường niên

Ngày 15 tháng 9 – Lễ Đức Mẹ sầu bi

 

Suy niệm Gio-an 19:25-27

 

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.  (Gio-an 19:25)

 

          Có bao giờ bạn dự cuộc an táng trong đó có bà mẹ đi chôn con mình không?  Thật là hầu như không sao cầm lòng được.  Hoặc có thể chính bạn đã mất đi một đứa con.  Đó là điều khiến chúng ta muốn chạy trốn để tránh cái đau đớn.  Mỗi khi phải đối mặt với sự khốn khổ như thế, chúng ta đều có thể tìm được sự nâng đỡ vô song của Mẹ Sầu Bi.  Mẹ Ma-ri-a có thể giúp chúng theo gương Mẹ.  Nhờ lời Mẹ cầu bầu, chúng ta tìm được ân sủng để chịu đựng trong niềm hy vọng và phó thác nơi Chúa giữa cái đau đớn không sao tả nổi.

          Không phải mọi bà mẹ phải chịu đau đớn về cái chết của con mình, nhưng hết thảy các bà đều biết thế nào là chịu đau khổ vì con của mình.  Có thể là vì đứa con bị bệnh tật trầm trọng, hoặc nó bị trường đuổi học, hay bị một đứa bạn thân nghỉ chơi, hoặc gặp những thử thách ở trường học, thậm chí bị ảnh hưởng không tốt do những lựa chọn sai lầm, tất cả những điều ấy bà mẹ đều cảm nhận cả.  Chính tình yêu khiến cho các bà mẹ phải mang lấy những gánh nặng này.  Và chính từ đó mà Mẹ Sầu Bi có thể đem lại cho chúng ta niềm hy vọng.

          Mẹ Ma-ri-a không chạy trốn.  Mẹ không giảm được nỗi đau khi đứng dưới chân thập giá.  Đó là ý nghĩa.  Mẹ không tìm cách tránh né.  Nhưng Mẹ đã chấp nhận “thập giá” của riêng Mẹ tại Canvariô;  vì Mẹ tin tưởng Thiên Chúa sẽ đem đến ơn cứu độ nhờ cái chết khủng khiếp con của Mẹ phải chịu.  Khi cho chúng ta thấy thế nào là việc chấp nhận tràn đầy ơn Chúa, Mẹ Ma-ri-a cũng cho chúng ta thấy việc chấp nhận ấy là khả thi.

          Nhưng Mẹ Ma-ri-a không chỉ là gương mẫu cho chúng ta mà thôi.  Mẹ còn đứng với chúng ta khi chúng ta chịu đau khổ.  Là Mẹ chúng ta trên trời, Mẹ vẫn đến bên chúng ta, nâng đỡ chúng ta và dẫn dắt chúng ta.  Là Mẹ Giáo Hội, Mẹ đặc biệt có thể hiểu những điều chúng ta phải trải qua.

          Điều ấy làm cho chân thập giá trở thành nơi để chúng ta đến gần Mẹ.  Khi con cái chúng ta bị bắt nạt nên chúng ta đau khổ bực bội, thì Mẹ có thể giúp chúng ta tin rằng thế nào Chúa cũng sẽ đem lại điều tốt từ chính điều xấu ấy.  Khi chúng ta phải thức trắng đêm vì một đứa con đau ốm, Mẹ có thể thức cùng chúng ta.

          Khi bênh đỡ chúng ta, Mẹ Ma-ri-a đem lại cho chúng ta ân huệ từ mẫu của Mẹ.  Mẹ giúp chúng ta tìm được sự an ủi.  Những nỗi buồn sầu của Mẹ sẽ là nguồn phúc ân cho chúng ta.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a rất thánh, con cám ơn Mẹ về gương mẫu tin tưởng và phó thác cho thánh ý Chúa.  Con cũng cám ơn Mẹ về sự chuyển cầu đỡ nâng của Mẹ.  Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, cầu cho chúng con”.