Thứ Tư tuần 23 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 3:1-11

 

Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.  (Cô-lô-xê 3:1)

 

          Giả như thánh Phao-lô cần tìm một công việc phụ thì ngài sẽ dễ dàng tìm được một chân chuyên viết sách thủ bản kỹ thuật.  Ngài là người luôn rõ ràng và chính xác khi cần, và ngài chẳng cần gọt giũa từ ngữ.  Một cuốn sách thủ bản cho bạn biết phải sử dụng một đồ dùng hoặc một dụng cụ thế nào, thì cũng vậy, thánh Phao-lô dạy chúng ta phải nắm chắc lấy sự sống mới mà Chúa Giê-su đã đem lại cho ta.  Việc ấy giản dị như ABC vậy.  Bạn hãy nhìn lên trời, hãy rũ bỏ “con người cũ” và mặc lấy “con người mới” (Cô-lô-xê 3:9).  Thậm chí ngài còn cho chúng ta những thí dụ sống động về con người cũ như thế nào để giúp chúng ta nhận định về mình mà xử sự, giống như các hình vẽ trong cuốn thủ bản vậy!

          Nếu thánh Phao-lô đã rõ ràng trong lý thuyết này thì tại sao đôi khi chúng ta lại cảm thấy lẫn lộn khi chúng ta cố gắng thực hành lý thuyết ấy?  Chúng ta muốn chế ngự lối sống cũ của mình, nhưng vẫn không sao tiến triển được.

          Trả lời cho câu hỏi trên là cần phải có thời gian.  Chúng ta đừng nghĩ rằng mọi tập quán xấu của chúng ta sẽ đội nón ra đi một sớm một chiều.  Vì vậy Thiên Chúa mới ban cho chúng ta những hồng ân của bí tích Hòa giải và Thánh Thể.  Chúng ta cần đến hết cả lòng thương xót có thể.  Chúng ta cần đến sức mạnh và ân sủng nhờ lãnh nhận Mình Máu Chúa.  Chúng ta đừng khi nào coi nhẹ sức mạnh của những hồng ân này hoặc nghĩ rằng mình không cần đến chúng!

          Nhưng còn một câu trả lời khác nữa.  Thánh Phao-lô rõ ràng vì chính ngài đã thực hành lý thuyết này cho cuộc sống ngài.  Sự minh bạch của ngài không chỉ phát xuất từ nền thần học sâu xa.  Nhưng nó còn được rèn luyện trong cuộc chiến thiêng liêng hằng ngày của ngài.  Ngày qua ngày, ngài đã cố gắng cởi bỏ lối sống cũ đầy bạo lực và kiêu căng.  Ngày qua ngày, ngài đã cố gắng mặc lấy đời sống khiêm nhường và bình an mà Chúa Giê-su đem lại cho ngài.  Ngày qua ngày, ngài cố gắng hướng mắt nhìn vào Chúa và vinh quang thiên đường của Người.

          Nếu chúng ta muốn theo sự dẫn dắt của thánh Phao-lô mà chiến đấu, đời sống chúng ta sẽ thay đổi từ từ nhưng chắc chắn.  Chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được Chúa Thánh Thần khích lệ chúng ta và giúp chúng ta xác tín tình yêu Thiên Chúa.  Chúng ta sẽ thấy mình chiếu tỏa xác tín ấy ra cho những người chung quanh nhận biết.

          Vậy bạn hãy dành thời giờ mà tiếp tục “tìm kiếm những gì thuộc thượng giới” (Cô-lô-xê 3:1).

 

          “Lạy Chúa, con muốn bước vào cuộc chiến thiêng liêng hôm nay.  Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết cởi bỏ ‘con người cũ’ để mặc lấy ‘con người mới’”.