Chúa Nhật tuần 24 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:21-35

 

Con phải tha đến mấy lần?  (Mát-thêu 18:21)

 

          Ngay trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên sau khi lên làm giáo hoàng, Đức Phanxicô đã tuyên bố:  “Đây là sứ điệp mạnh mẽ nhất của Chúa:  lòng thương xót” (ngày 17-3-2013).  Kể từ ngày ấy, ngài đã lập đi lập lại chân lý tuyệt vời là lòng Chúa thương xót không có giới hạn nào cả.

          Vậy lòng Chúa thương xót không giới hạn như thế nào?  Cách tốt nhất để trả lời câu hỏi này là hãy xem nếu không có lòng thương xót ấy thì cuộc sống chúng ta sẽ ra sao.  Bạn thử tưởng tượng một thế giới thiếu lòng từ ái, sự tha thứ và lòng cảm thông.  Bạn thử tưởng tượng mình bị trói buộc trong tội lỗi và ích kỷ, trong mặc cảm tội lỗi và tủi hổ mà không cách nào thoát ra nổi.  Bây giờ bạn thử tưởng tượng Thiên Chúa hy sinh thân mình không những để cứu vớt bạn, mà còn hứa ban cho bạn sự sống đời đời với Người trên thiên đàng.  Lòng Chúa thương xót không giới hạn là thế đấy.  Người yêu thương bạn như vậy đó.

          Cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa sâu xa, chúng ta làm được gì để sấp mình thờ phượng Người và biểu lộ lòng thương xót ấy với những người anh chị em chung quanh?

          Lòng thương xót không đơn thuần là một ý niệm trừu tượng hay một lý thuyết tốt đẹp.  Nhưng đó là một thực tại cụ thể.  Đó cũng không chỉ là một sứ điệp chúng ta có thể lựa chọn để sống lúc thuận tiện.  Nhưng lòng Chúa thương xót phải là tâm điểm để chúng ta suy nghĩ và hành động đối với nhau.  Lòng thương xót phải là đặc nét của chúng ta khác biệt với một thế giới sống bằng tự mãn, chia rẽ và không có tha thứ.  Lòng thương xót là phương thức tốt nhất để chúng ta biểu lộ tình yêu Thiên Chúa và mời gọi người ta cảm nghiệm tình yêu ấy.

          Ông Phê-rô hỏi Chúa Giê-su:  “Con phải tha đến mấy lần?” (Mát-thêu 18:21).  Ông muốn có một con số nhất định về những lần tha thứ để sau đó khỏi bận vướng.  Ông hỏi về luật lệ.  Nhưng đối với ai hiểu được chiều sâu của lòng Chúa thương xót thì luật lệ và những giới hạn không còn quan trọng nữa.

          Ước gì tất cả chúng ta đều cảm nếm sâu xa được lòng thương xót này hôm nay, để chúng ta có thêm lòng thương xót đối với người khác.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã đổ tràn tình yêu Chúa xuống trên con.  Lạy Chúa, xin giúp con biết thương xót người khác nhiều hơn nữa”.