Thứ Ba tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:11-17

 

Người lại gần, sờ vào quan tài.  (Lu-ca 7:14)

 

          Nhận thấy em làm một điều tốt.  Đó là những lời mở đầu của giấy khen thưởng mà các thầy cô trao cho học sinh, khen thưởng vì hy vọng rằng nghĩa cử được ân thưởng chính là một việc làm tự nhiên chứ không phải bị ép buộc.  Cách ghi nhận những nghĩa cử bình thường này cũng giúp củng cố học sinh nắm vững chân lý về những hành vi cảm thông phải luôn được ân thưởng.

          Thật khó mà tưởng tượng Chúa Giê-su đang cần một hành vi để giúp Người cho người ta thấy sống nhân ái và quảng đại là điều quan trọng biết bao.  Trông thấy một bà góa đang than khóc trong đám tang tiễn đưa đứa con duy nhất của bà, Chúa đã động lòng thương từ tận đáy lòng thương xót của Người. Chúa Giê-su đã cảm nhận nỗi thống khổ của bà mẹ này qua chính bản thân mình, rồi cũng như Chúa sẽ đem lại cho chúng ta sự sống mới nhờ sự phục sinh của Người thì Người đã cho con của bà được sống lại.  Bà không ngờ, cũng không xin Người tỏ lòng ưu ái như vậy, nhưng Chúa vẫn ban cho bà ân huệ ấy, giống như Người đã lấy cái chết của mình mà cứu độ chúng ta cả trước khi chúng ta cầu xin Người.

          Thực là tuyệt vời, nhưng là sự thật:  Chúa Giê-su đã đi bước trước để biểu lộ tình yêu của Người cho chúng ta.  Khi chấp nhận tình yêu này, chúng ta sẽ thấy mình muốn đến với Người để xin ơn khôn ngoan và sự nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh sống của chúng ta.  Không cần Người phải tỏ thiện chí, chúng ta bắt đầu tin rằng Người sẽ biến đau buồn của chúng ta thành niềm vui tùy theo đức khôn ngoan và thời giờ của Người.  Chúng ta bắt đầu tin rằng Người sẽ làm cho những lãnh vực nào trong đời sống chúng ta đã “chết” được chữa lành và có sự sống mới.

          Bạn hãy nghĩ về lần nào đó trong đời lúc bạn bất ngờ lãnh nhận được lòng thương xót của Chúa Giê-su.  Điều ấy có thể là một người mỉm cười với bạn lúc bạn cảm thấy chán nản hoặc một người bạn thân mà bạn có thể trút bầu tâm sự.  Hãy để cho kỷ niệm ấy bảo đảm với bạn rằng Chúa Giê-su bênh vực bạn bất kể đức tin của bạn đang ở mức độ nào.  Người luôn ở với bạn, sẵn sàng cho bạn thấy tình yêu Chúa Cha yêu thương bạn.  Người thích được chúng ta “nhận thấy Người làm một điều tốt”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con phó thác cho kế hoạch hoàn hảo của Chúa.  Xin Chúa dạy con biết tín thác nơi Chúa thật sâu xa, để con trở nên đại sứ cho Chúa trước những người chung quanh”.