Thứ Hai tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:1-10

 

Tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp ngài.  (Lu-ca 7:7)

 

          Có lẽ bạn đã nghe nói đến mẫu người không muốn xin người khác hướng dẫn.  Nhưng dường như cũng có một chút chân lý về mẫu người ấy cả nam lẫn nữ.  Tất cả chúng ta đều thích kiểm soát.  Một số người chúng ta vào trong tiệm, thà không ngừng đi kiếm đồ thay vì xin nhân viên hướng dẫn giúp đỡ mình.  Trước khi có GPS, nhiều người thà vật lộn với những bản đồ hơn là đi hỏi han người khác.  Cần phải khiêm nhường một chút để chấp nhận mình cần đến sự giúp đỡ của người khác, nhất là để tin tưởng vào một người hiểu biết nhiều hơn bạn.

          Chúng ta nhận thấy cả hai phương diện của lòng khiêm nhường nơi viên đại đội trưởng đến xin        Chúa Giê-su chữa lành cho người đầy tớ của ông.  Ông là một người có ảnh hưởng lớn, quen ra lệnh cho người khác hơn là nhận lệnh.  Thế mà ông lại cảm thấy không xứng đáng được ở trước mặt Chúa Giê-su, nên đã sai bạn bè ông đến để nói với Người.  Ông nhận thấy nơi Chúa Giê-su có sự thánh thiện và sức mạnh vượt ông rất xa.  Vậy mà ông không sợ phải cầu xin Chúa!  Có lẽ chính vì ông cảm nhận được lòng nhân lành của Chúa Giê-su, cũng như việc Chúa Giê-su tôn trọng phẩm giá người đầy tớ của ông, nên Người đã tôn trọng phẩm giá của ông.  Chắc chắn Chúa Giê-su sẽ không từ chối điều ông cầu xin.  Thực sự như vậy.  Chúa Giê-su đã thấy lòng khiêm nhường và đức tin của ông, nên Người chữa lành đầy tớ của ông.

          Đôi khi lòng khiêm nhường đòi chúng ta phải nhìn nhận mình cần được giúp đỡ và tin rằng Chúa có thể và muốn đáp lại nhu cầu của chúng ta.  Tuy nhiên để làm như thế không giản dị đâu.  Thái độ chúng ta giả vờ như không có gì trở ngại và chẳng cần phải nôn nóng thì dễ hơn là thành tâm sám hối và cầu xin Chúa ban ơn khi đi xưng tội.  Hoặc chúng ta có thể nhận ra nhu cầu của mình hay người thân của mình đang đau yếu, nhưng chúng ta lại không có đủ đức tin để xin Chúa Giê-su chữa lành.  Cho nên bước đầu tiên để giúp tăng thêm lòng khiêm nhường là hãy thưa với Chúa:  “Lạy Chúa Giê-su, con không xứng đáng.  Nhưng con tin Chúa sẽ giúp đỡ con và thay đổi con”.  Đúng vậy, nếu viên đại đội trưởng không bước đi với bước đức tin khiêm nhường thì chúng ta đâu có bài đọc hôm nay.

          Có lẽ bạn cũng có một nhu cầu quan trọng mà bạn muốn dâng lên Chúa khi bạn cầu nguyện.  Hãy bắt chước lòng khiêm nhường của viên đại đội trưởng này.  Bạn không biết rõ ý Chúa như thế nào về nhu cầu này của bạn và bạn cũng chẳng có quyền năng để thay đổi nó.  Nhưng bạn biết là Chúa yêu thương bạn.  Đấy chính là điểm khởi đầu!  Vậy bạn hãy đem nhu cầu của bạn đến cho Chúa và tin rằng Người sẽ nhậm lời bạn cầu xin.

 

          “Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa”.