Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:1-3

 

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ…, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê…, đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.  (Lu-ca 8:3)

 

          Chúng ta không biết nhiều về bà Gio-an-na, nhưng có thể suy ra một ít điều từ việc bài Tin Mừng hôm nay vắn gọn nhắc đến tên bà.  Hình như bà không mấy được hạnh phúc.  Chồng bà là ông Khu-da, làm quản lý cho vua Hê-rô-đê, tức là người điều hành mọi tài sản của nhà vua, một công việc vừng chắc và được trả lương hậu.  Còn bà Gio-an-na dường như là người phụ nữ độc lập và tự lo liệu đời sống mình.  Ít nhất bà cũng đủ tự lập để cảm thấy tự do chi tiêu tiền bạc trong việc giúp đỡ cho Chúa Giê-su và sứ vụ của Người.

          Vậy bạn thử tưởng tượng người phụ nữ giàu có và tự lập này đang chuyển đổi từ một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi để dấn thân vào một cuộc sống lang thang trên đường.  Bạn hãy tưởng tượng bà từ bỏ chăn ấm nệm êm để ngủ dưới màn trời đầy sao.  Bạn hãy tưởng tượng bà cho giải tán các tôi nam tớ nữ để hết lòng phụng sự Chúa Giê-su.  Bạn cũng hãy tưởng tượng bà đang chấp nhận sự liều lĩnh.  Bởi vì vua Hê-rô-đê, chủ nhân của chồng bà, đã bắt giam ông Gio-an Tẩy Giả là thân nhân của Chúa Giê-su và ra lệnh trảm quyết ông.  Cũng chính vua Hê-rô-đê mặc dù ngưỡng mộ Chúa Giê-su, nhưng lại nộp Người cho tổng trấn Phi-la-tô.  Vậy các môn đệ khác của Chúa sẽ phản ứng thế nào đối với việc bà gia nhập nhóm của họ?

          Tuy nhiên bà Gio-an-na rất cảm động về Chúa Giê-su đến nỗi bà sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống khó khăn và nguy hiểm để đi theo Chúa.  Bà đã cảm nghiệm được quyền năng chữa lành của Người (Lu-ca 8:2), nhưng với bà, được chữa lành và tự do vẫn chưa đủ.  Bà còn muốn học nơi Chúa nữa.  Bà muốn biết Thiên Chúa như Chúa Giê-su đã biết.  Có lẽ bà có nhiều cơ hội để trở lại với cuộc sống ngày trước, nhưng bà vẫn một lòng kiên vững.  Thậm chí khi các môn đệ chạy trốn, để Chúa Giê-su một mình trong vườn cây dầu, thì bà Gio-an-na vẫn ở lại;  bà là một trong số rất ít môn đệ đi theo Chúa trên đường lên đồi Canvariô (23:55).

          Một cách nào đó, tất cả chúng ta đều có thể giống như bà Gio-an-na.  Có thể chúng ta không muốn bỏ lại những tiện nghi để cầu nguyện hoặc để giúp đỡ những người chung quanh.  Có thể chúng ta cảm thấy chưa sẵn sàng để làm môn đệ đích thực của Chúa.  Có thể chúng ta thấy dường như mình không thích hợp.  Nhưng như Chúa Giê-su đã đón tiếp bà Gio-an-na và dành một chỗ cho bà, thì Người cũng sẽ làm như vậy cho bạn.  Có thể bạn sẽ thưa với Chúa “Theo Chúa khó quá”, nhưng Người sẽ trả lời “Thầy biết, nhưng để Thầy giúp con”.  Có thể bạn sẽ nói “Con không thuộc về nhóm của Chúa”, Người trả lời “Con luôn luôn được đón nhận vào nhà của Thầy”.

          Vậy bạn đừng bao giờ cho là mình không đủ điều kiện!  Bạn có thể thực hiện một cuộc thay đổi.

 

          Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho con thành môn đệ Chúa”.