Thứ Ba tuần 25 Thường niên

Suy niệm Ét-ra 6:7-8, 12, 14-20

 

Hồi ấy, vua Đa-ri-ô ra lệnh.  (Ét-ra 6:7)

 

          Kinh Thánh đầy những gương anh hùng thầm lặng.  Khi ngôn sứ Sa-mu-en đi xức dầu phong vương cho một người Ít-ra-en, ông đã chọn Đa-vít, kẻ nhỏ nhất và yếu đuối nhất trong số bảy người con trai của Giê-sê   .  Khi đến thời gian Chúa Giê-su xuống thế làm người, Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ Ma-ri-a, một thiếu nữ nghèo hèn, không ai biết tới từ làng Na-da-rét, để làm mẹ Chúa Giê-su.  Khi tới lúc dân Chúa tái thiết Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, Thiên Chúa đã chọn vua Đa-ri-ô người ngoại giáo giúp cho việc ấy được thực hiện!

          Dân Do-thái từ nơi lưu đày trở về Giê-ru-sa-lem.  Lúc họ bắt đầu xây dựng lại Đền Thờ, vua Ky-rô đang làm vua Ba-tư.  Nhưng khi Ky-rô chết, thì sự trì hoãn, ngoại bang can thiệp và những phức tạp chính trị đã khiến công việc tái thiết ngưng lại mười lăm năm trời.  Vậy điều gì đã giúp người ta trở lại bắt tay vào việc?  Đó là sắc lệnh của một ông vua mới.

          Vua Đa-ri-ô không chủ ý tuân theo lời tiên tri từ Thiên Chúa khi ông ra sắc lệnh;  nhưng ông chỉ thực hiện một toan tính chính trị.  Có lẽ cũng đúng khi nói rằng kế hoạch của ông dành cho dân Do-thái không giống những gì được Thiên Chúa hoạch định.  Nhưng điều ấy không ngăn cản được Thiên Chúa chúc phúc cho lệnh của nhà vua và sử dụng lệnh ấy để giúp cho việc tái thiết Đền Thờ được thể hiện.

          Việc ấy cho thấy đôi khi Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta từ những chỗ chúng ta không ngờ.  Thậm chí ông vua ngoại giáo này đã giúp lót đường cho việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa.  Nhà vua không cần thiết phải là người hoàn hảo;  ông không cần phải hiểu rõ những ý định của Thiên Chúa;  ông cũng không cần phải là một người có lòng tin.  Thiên Chúa không bị ràng buộc do những giới hạn bất toàn của nhà vua;  mặc kệ, Đền Thờ đã thực sự được tái thiết ở Giê-ru-sa-lem.  Cám ơn vua Đa-ri-ô!

          Đó là đường lối Thiên Chúa hành động.  Thậm chí hôm nay Người vẫn sử dụng những nhân vật bất ngờ như vua Đa-ri-ô, vua Đa-vít và Mẹ Ma-ri-a để thực hiện kế hoạch của Người.  Có lẽ bạn đang sa lầy trong một khó khăn không cách nào giải quyết, nhưng lời khích lệ vô tình của một người bạn không đi nhà thờ lại cho bạn thấy cách giải quyết.  Có lẽ nhìn thấy hai đứa con của bạn vui vẻ chơi với nhau (trước đây không có!) giúp bạn có một tâm tư mới về lời Chúa Giê-su kêu gọi hãy yêu thương nhau.  Hoặc có thể, chỉ có thể thôi, gương sáng của bạn lúc làm việc đã gây ấn tượng cho một bạn đồng nghiệp đến nỗi họ bắt đầu hỏi han về đức tin của bạn.  Bạn chẳng biết được Chúa sẽ làm gì đâu!

 

          “Lạy Chúa, Chúa có thể hành động qua bất kỳ người nào.  Con tin mình vẫn có thể là thiết yếu cho Nước Chúa”.