Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Ngày 29 tháng 9 – Lễ các Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en

 

Suy niệm Gio-an 1:47-51

        

Lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.  (Gio-an 1:48)

 

          Ông Na-tha-na-en đang nghĩ gì khi ông ngồi dưới gốc cây vả?  Quen thuộc với Kinh Thánh, chắc bạn đã nhớ lại lời ngôn sứ Mi-kha khi ngài hứa rằng “Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình, không còn ai quấy phá” (4:4).       Có lẽ Na-ta-na-en đang cầu xin:  “Lạy Chúa, xin cho ngày ấy mau đến!”

          Đang lúc Na-tha-na-en suy tư, thì Phi-líp-phê đến xin ông hãy đi gặp Chúa Giê-su là Đấng nhìn thấu tận tâm hồn người ta.  Trông thấy Na-tha-na-en, Chúa Giê-su hứa với ông rằng trời sẽ mở ra và ông sẽ được “thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”, thậm chí còn thấy cả các thiên thần nữa (Gio-an 1:50).

          Như Chúa Giê-su đã thấy Na-tha-na-en ngồi dưới gốc cây vả, Người cũng thấy mỗi người chúng ta.  Như Chúa đã đọc được tâm hồn Na-tha-na-en, Người cũng biết rõ những tư tưởng của chúng ta.  Người thấy cả khi chúng ta cầu nguyện lẫn khi lời cầu nguyện là điều cuối cùng đến trong tâm trí chúng ta.  Người biết những nguyện vọng sâu xa nhất trong tâm hồn chúng ta và Người muốn cho chúng được thể hiện.  Như đã hứa với Na-tha-na-en, Chúa Giê-su cũng hứa mở cửa trời ra cho chúng ta, để chúng ta thấy được “những điều lớn lao” hơn cả chúng ta tưởng.

          Vậy hôm nay khi mừng lễ các Tổng lãnh thiên thần, bạn hãy nhớ là Chúa Giê-su đang trông thấy bạn.  Người biết khi bạn ngồi và khi bạn đứng;  “từ xa” Người biết các tư tưởng của bạn (Thánh Vịnh 139:2).  Người biết những hy vọng đẹp nhất và những sợ hãi sâu xa nhất của bạn.  Rồi hôm nay Người ban cho bạn ân sủng và trợ giúp.  Người sẽ làm cho bạn được mạnh mẽ trong ơn gọi, giống như Người đã sai thiên sứ Gáp-ri-en đến với Mẹ Ma-ri-a khi thiên sứ nói với Mẹ rằng Mẹ sẽ làm Mẹ Thiên Chúa (Lu-ca 1:28).  Người sẽ mở mắt bạn để bạn thấy được rõ ràng hơn, giống như Người đã sai thần sứ Ra-pha-en đến chữa cho ông Tô-bít khỏi mù mắt (Tô-bi-a 11).  Rồi Người sẽ chiến đấu bên cạnh bạn trong cuộc chiến chống lại tội lỗi, như Người đã sai thiên sứ Mi-ca-en chiến thắng Xa-tan và che chở dân Thiên Chúa (Khải Huyền 12:7; Đa-ni-en 12:1).  Dù bạn đang ở dưới cây vả, hay trong bếp hoặc trên xe, hãy biết rằng Chúa Giê-su ở kề bên bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì Chúa đã biết con, yêu thương con và đi bên cạnh con mỗi ngày”.