Thứ Tư tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:1-6

 

Các ông ra đi.  (Lu-ca 9:6)

 

          Ngay lúc này, bạn hãy dừng lại vài ba phút để tưởng tượng mình đang ở giữa Nhóm Mười Hai khi Chúa Giê-su ban cho họ sức mạnh và uy quyền để trừ  quỷ và chữa lành bệnh tật.  Bạn hãy hình dung Chúa đang nhìn thẳng vào mắt bạn và nói:  “Con hãy đi.  Hãy công bố Nước Thiên Chúa.  Hãy chữa lành kẻ đau yếu.  Đừng mang theo đồ ăn thức uống, áo quần hay tiền bạc”.  Một ít người trong số các bạn có thể ngần ngại không muốn đi ngay.  Tuy nhiên có lẽ nhiều người đang suy nghĩ một lời duy nhất này:  làm thế nào?

          Bạn cứ nhìn vào Nhóm Mười Hai.  Họ không mang theo đồ dự phòng;  có lẽ họ cũng chẳng biết làm sao thực hiện những điều Chúa Giê-su nói với họ.  Nhưng họ bước bước đầu tiên.  Đó là họ chia sẻ cảm nghiệm của họ về tình yêu Thiên Chúa hoặc đến với người đau yếu.  Về phần Thiên Chúa, Người ban cho họ những gì cần thiết cho một tình huống đặc biệt:  lời nói, sự khôn ngoan, sức mạnh.

          Hôm nay Chúa Giê-su cũng sai bạn đi như Người đã sai các tông đồ.  Bạn chưa được trang bị đủ phải không?  Đúng;  nhưng bạn hãy biết rằng đó là điểm tốt để khởi đầu!  Các tông đồ cũng đâu được trang bị đầy đủ, nhưng họ đã ra đi khi Chúa Giê-su dạy:  “Anh em hãy đi!”  Giống như họ, bạn có thể bước bước đầu tiên như thế và hãy xem Chúa ban cho bạn chính những gì bạn cần để chu toàn sứ mạng.

          Điều này có thể xảy ra qua nhiều cách, nhưng đây là một thí dụ:  bạn nghe nói một người trong số các bạn hữu của bạn bị mất việc.  Bạn ngạc nhiên và cảm thấy buồn cho anh ấy, nên bạn quyết định cầu nguyện cho anh.  Đó là bước đầu tiên.  Rồi đang khi bạn ở trong tiệm tạp hóa, bạn gặp anh ta và chạy đến với anh.  Bạn hỏi anh về tình hình và anh tỏ ra chán nản.  Một ý tưởng nảy ra trong đầu:  mình hãy cùng với anh cầu nguyện.  Vậy bạn hỏi anh có muốn cùng với bạn cầu nguyện không.  Anh nói có, rồi cả hai cùng nhau đọc một kinh để cầu xin cho anh sớm có việc.

          Lúc đầu có lẽ bạn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cùng anh bạn cầu nguyện trong tiệm tạp hóa.  Nhưng bạn đã bước bước đầu tiên, rồi Chúa đã trang bị cho bạn những gì còn lại.

          Đừng lo lắng là bạn phải mang theo những gì.  Cứ ra đi.  Hãy bước bước đầu tiên.  Chúa Giê-su sẽ ban cho bạn những gì bạn cần.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không biết phải làm sứ giả cho Chúa như thế nào, nhưng con tin Chúa ở với con khi con bước bước đầu tiên hôm nay”.