Thứ Bảy tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:17-24

 

Anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.  (Lu-ca 10:20)

 

          Chúng ta có thể lẫn lộn do những lời Chúa Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay:  “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em” (Lu-ca 10:20).  Phải chăng Chúa bảo bảy mươi hai môn đệ hãy dửng dưng trước khả năng họ khu trừ được ma quỷ?  Không phải đâu!  Nhưng Người bảo họ hãy chuyển đổi ý nghĩ.  Dĩ nhiên là họ thấy phấn khởi khi biết lời cầu nguyện của họ quả có sức mạnh;  bạn chẳng thấy như vậy sao?  Nhưng Chúa Giê-su muốn họ hiểu rộng hơn thế nữa:  tên của họ được ghi trên trời là vì họ thực sự thuộc về Thiên Chúa.  Chúa bảo họ:  anh em hãy vui mừng vì điều ấy.  Và Người cũng nói với chúng ta giống như vậy.

          Chúa ban cho chúng ta nhiều ân huệ khiến chúng ta vui mừng.  Những ân phúc hằng ngày như công ăn việc làm, gia đình, đồ ăn thức uống, và những ân phúc thiêng liêng như khả năng cầu nguyện, đọc và hiểu Kinh Thánh, lãnh nhận Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể.  Chúng ta có thể phụng sự Chúa trong giáo xứ và xóm láng.  Đó cũng là những ân phúc của Chúa ban.  Nhưng dù những ân phúc ấy tốt đẹp và những nỗ lực sử dụng những ân phúc ấy là đáng khen, thì chúng còn cho chúng ta thấy một điều lớn lao hơn bội phần.  Đó là chúng quả quyết với chúng ta rằng tên của chúng ta được ghi trên trời.  Cha chúng ta, Đấng yêu thương chăm sóc chúng ta đã ban cho chúng ta sự sống đời đời.  Người dành cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng.  Cho nên điều ấy chính là lý do để chúng ta vui mừng!

          Hôm nay khi bạn cầu nguyện, hãy cố gắng hình dung Chúa Giê-su trên thiên đàng.  Hãy tưởng tượng Người đứng trước mặt bạn, dang tay ra đón bạn.  Nhìn lên, bạn thấy tên của bạn được viết trong lòng bàn tay Người (I-sai-a 49:16).  Bạn thử tưởng tượng Người nói với bạn rằng Người luôn nghĩ đến bạn từng giây từng phút.  Giờ đây bạn tưởng tượng Người quay lên và chỉ tay về phía Cha Người và cũng là Cha của bạn.  Hãy xem Thiên Chúa đang đón chào bạn và ôm lấy bạn – không phải vì cuộc sống bạn được chúc phúc hoặc vì những sức mạnh thiêng liêng của bạn, nhưng chỉ vì Người yêu thương bạn.  Người đã luôn luôn muốn bạn được ở với Người, nên giờ đây Người vui mừng vì bạn đã tới.  Vậy bạn hãy lãnh nhận tình yêu của Người và hãy vui mừng với Người! 

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con được làm con Cha và đã viết tên con trên thiên đàng.  Con vui mừng vì con thuộc về Cha!”