Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Ngày 2 tháng 10 – Lễ các thiên thần hộ thủ

 

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5, 10

 

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.  (Mát-thêu 18:10)

 

          Hôm nay chúng ta mừng kính các thiên thần hộ thủ là những vị vừa chầu chực nhan thánh Chúa vừa coi sóc chúng ta để che chở chúng ta.

          Có thể chúng ta coi các thiên thần hộ thủ như đề tài của những câu chuyện đầu giường hoặc trong lớp học giáo lý.  Nhưng Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII lại có cái nhìn khác về các thiên thần hộ thủ.  Đức Giáo Hoàng viết:  “Cha chúng ta ở trên trời đã trao cho các thiên thần đến giúp đỡ chúng ta trong cuộc hành trình trần thế…, để nhờ được các thiên thần giúp đỡ và chăm sóc, chúng ta tránh được những lưới bẫy giăng trên đường, làm chủ được các dục vọng…, và luôn theo con đường thẳng và chắc chắn dẫn đến thiên đàng”.

          Chẳng phải tuyệt vời sao?  Thiên Chúa yêu thương bạn đến nỗi ban cho bạn cả những thiên thần của Người để bênh giữ bạn.  Ngày nọ qua ngày kia, bất kể bạn đang làm gì thì thiên thần hộ thủ cũng ở bên cạnh bạn, cầu nguyện cho bạn, gửi cho bạn những thông điệp hy vọng và ủi an, khích lệ bạn hãy ở gần Chúa.  Thậm chí trong giờ phút đen tối của bạn hoặc tội lỗi nặng nề của bạn, thiên thần hộ thủ vẫn không mất niềm hy vọng.  Và chính bạn cũng đừng tuyệt vọng!

          Chúng ta thực dễ dàng bị chi phối do những lo lắng trong ngày và không còn nhận ra tình yêu Chúa đang bao bọc chúng ta!  Nhưng các thiên thần hộ thủ giúp chúng ta nhận ra rằng Chúa luôn ý thức về chúng ta.  Người luôn ban cho chúng ta mọi ân sủng chúng ta cần.

          Nhớ lại những hồng ân Chúa ban cho bạn – thí dụ như thiên thần hộ thủ – có  thể giúp bạn thêm lòng tin nơi Người và giúp bạn khỏi điêu đứng khi mọi sự không như bạn mong muốn.  Nhớ như thế cũng có thể giúp tất cả chúng ta sống “như con cái”:  nghĩa là tín thác vào sự chăm sóc của Cha chúng ta, tìm thánh ý Người và cảm tạ Người đã thương xót chúng ta (Mát-thêu 18:3).

          Giờ đây bạn thử làm như vậy nhé.  Hãy nhìn lại năm vừa qua.  Hãy thử nhớ lại một lần đặc biệt bạn cảm nghiệm được Chúa nâng đỡ bạn.  Hãy cố sống lại cảm nghiệm ấy.  Cứ để cho kỷ niệm này giúp bạn tin rằng Cha của bạn hết lòng chăm sóc bạn – bởi vì thực sự Người đang chăm sóc bạn đấy!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã sai thiên thần hộ thủ đến gìn giữ con.  Xin cho con biết chia sẻ sự sống của Cha và cùng với các thiên thần mà hát khen Cha muôn đời”.