Thứ Năm tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:1-12

 

Lúa chín đầy đồng.  (Lu-ca 10:2)

 

          Khi nói đến “mùa gặt”, có phải Chúa chỉ nói đến mùa thu hoạch không?  Dĩ nhiên là không phải!  Nhưng Chúa nói về tất cả những ai đang chờ được nghe Tin Mừng.  “Mùa gặt” bao gồm một con số khổng lồ các linh hồn đang sẵn sàng tin vào Người, ao ước được vào Nước Thiên Chúa, cho dù họ biết hay không biết Nước ấy.  Hôm nay khi cầu nguyện, chúng ta hãy suy nghĩ về mùa gặt này.

          Lúa chín đầy đồng.  “Lạy Cha, Cha là chủ mùa gặt, là Đấng gieo hạt và giúp cho chúng mọc lên.  Mọi sự đều ở dưới con mắt chăm sóc của Cha.  Cha gieo hạt giống đức tin trong tâm hồn mỗi người chúng con.  Cha nuôi dưỡng những hạt giống này và làm cho chúng nảy mầm và lớn lên.  Việc ấy có thể qua một lời nói, một bàn tay trợ giúp, hay một khuấy động bất ngờ trong tâm hồn.  Có thể do rất nhiều cách khác nữa, nhưng dù sao thì chính Cha đã tìm cách lôi kéo người ta đến với Cha”.

          Lúa chín đầy đồng.  “Lạy Cha, chính Cha đã tưới những hạt giống.  Cha ban lương thực mọi người cần phải có để đem lại sự sống cho những hạt giống đức tin mà Cha đã gieo trong tâm hồn họ.  Cha ban cho họ nào là vẻ đẹp của thế giới được tạo dựng, những bạn hữu trung thành, những người vợ hay chồng thánh thiện, những con cái hồn nhiên.  Tất cả những thứ này đều giúp cho rễ đức tin đâm sâu vào lòng đất.  Cha biết từng hoàn cảnh riêng biệt và Cha biết phải làm sao giúp cho hạt giống đức tin lớn lên hoàn toàn.  Đôi khi chúng con không nhìn thấy sự phát triển ấy nơi người khác hoặc trong những hoàn cảnh khác.  Nhưng thế nào đi nữa, chúng con vẫn tín thác nơi Cha”.

          Lúa chín đầy đồng.  “Lạy Cha, Cha sai chúng con đi làm thợ gặt lúa cho Cha.  Cha muốn chúng con thu gom mọi hoa trái của tất cả những gì Cha đã thực hiện trong cuộc đời con người ta.  Cha cũng hứa ban ân sủng giúp chúng con làm công việc ấy.  Cha đặt chúng con trong những tình huống để chúng con phản ánh tình yêu của Cha.  Cha sai chúng con đến với những người chúng con có thể đồng hành trên đường học biết Chúa.  Con cảm tạ Cha về ân sủng này!”

          Lúa chín đầy đồng.  “Lạy Chúa, thậm chí trong gia đình con và giữa những bạn bè của con, có những người khó có thể tin vào Chúa hoặc đã lìa bỏ Giáo Hội Chúa.  Họ cũng thuộc về mùa gặt của Chúa.  Lạy Chúa, con tin rằng Chúa sẽ cho con thấy làm thế nào giúp họ đến gần Chúa hơn”.

 

          “Lạy Cha, này con đây.  Con muốn làm người thợ trong mùa gặt của Cha.  Xin Cha dùng con để lôi kéo dân của Cha vào trong vương quốc Cha”.