Thứ Sáu tuần 26 Thường niên

Suy niệm Ba-rúc 1:15-22

 

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, quả là Đấng công minh.  (Ba-rúc 1:15)

 

          “Đó không phải lỗi của tôi!” Đây chẳng phải là điệp khúc thường ngày sao?  Lúc nào cha mẹ cũng nghe con cái nói câu này.  Những người làm cùng sở cố gắng tránh những hậu quả do công việc không được tốt đẹp của họ.  Cho nên hầu như người ta sửng sốt khi nghe bài đọc 1 hôm nay nói rằng dân Ít-ra-en bị lưu đày đã tuyên xưng:  “Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, quả là Đấng công minh” (Ba-rúc 1:15).

          Với cái bất ngờ của lòng thành thực này, dân Ít-ra-en đã cùng với những người như ngôn sứ Đa-ni-en (9:4-19) và Nơ-khe-mi-a (9:1-37) dâng lời cầu nguyện sám hối thật khiêm nhường và thành tâm.  Họ không ngại nhìn nhận lỗi lầm của mình và biết rõ sự bất tuân của họ đã gây nên cuộc lưu đày của mình.  Khi xưng thú tội lỗi mình, họ đã nhớ đến những hành động của Thiên Chúa và cách đối xử của Người:  Người là Thiên Chúa nhân ái đã đem họ ra khỏi ách nô lệ, ban cho họ Lề Luật và dẫn họ vào Đất Hứa.  Vậy mà mặc cho những ân phúc này, dân chúng vẫn chọn lựa từ bỏ những điều răn của Người và do đó mới bị bắt và đưa đi lưu đày bên Babylon.  Đâu phải lỗi tại người Babylon.  Cũng đâu phải lỗi tại dân Ai-cập.  Chính tại Ít-ra-en và chỉ riêng Ít-ra-en đã phạm tội, nên giờ đây họ phải trả giá cho tội lỗi của họ.

          Tội lỗi đã làm cho chúng ta thấy mình xa cách Chúa.  Khi ấy lời cầu nguyện của ngôn sứ Ba-rúc có thể soi đường giúp chúng ta trở về với Chúa.  Đừng che đậy tội lỗi bạn.  Cứ nhìn nhận điều mình đã làm.  Phải có trách nhiệm về những hành động của bạn.    Hãy thưa với Chúa:  “Con đã phạm tội… trong việc làm và những điều thiếu sót”.  Thậm chí khi bạn phạm tội và phải chịu đau khổ vì hậu quả, bạn vẫn có thể rút ra bài học của dân Ít-ra-en:  thay vì buông xuôi, bạn có thể trở về với Chúa, Đấng công minh luôn tha thứ và làm cho những kẻ tội lỗi nên công chính.

          Cũng đừng làm việc này chỉ khi nào bạn đối diện với những lỗi phạm “to lớn” làm mất lòng Chúa.  Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy xét lại ngày sống để xem có gì kích động lương tâm bạn không.  Hãy tách điều ấy ra, cầu xin Chúa tha thứ và hãy tín thác vào lòng thương xót của Người.

          Đã có lần Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ điều ngài cầu nguyện mỗi tối như sau:  “Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đọc lời nguyện ngắn gọn này:  ‘Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa làm cho con được sạch!’  Rồi tôi đọc năm kinh Lạy Cha, mỗi kinh chỉ về một thương tích của Chúa Giê-su, vì chính Chúa Giê-su đã rửa tôi được sạch nhờ những thương tích của Người…  Chúa Giê-su luôn nghe lời chúng ta cầu nguyện”  (Cuộc triều yết chung, ngày 22 tháng 6, 2016).

 

          “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin Chúa làm cho con được sạch”.