Thứ Tư tuần 26 Thường niên

Ngày 4 tháng 10 – Lễ thánh Phanxicô Átxixi

 

Suy niệm Nơ-khe-mi-a 2:1-8

 

Xin cử thần đi Giu-đa… để xây dựng lại.  (Nơ-khe-mi-a 2:5)

 

          Có lẽ bạn đã biết câu chuyện về ơn gọi của thánh Phanxicô Átxixi mà chúng ta mừng lễ hôm nay.  Đang cầu nguyện trong một nhà nguyện đổ nát, Phanxicô nghe Chúa bảo ngài:  “Này Phanxicô, con hãy đi và sửa chữa lại nhà của Ta;  nhìn xem kìa, nó sắp sụp đổ rồi”.  Thực ra Chúa không muốn nói về nhà nguyện kia;  nhưng Người nói về những thử thách mà toàn thể Giáo Hội lúc ấy đang phải đương đầu.  Phải mất một thời gian Phanxicô mới ý thức được điều ấy.  Nhưng sau khi ý thức rồi, Phanxicô và các anh em hèn mọn đã ra đi và thay đổi cục diện lịch sử.

          Nơ-khe-mi-a cảm nhận một lời kêu gọi tương tự trong bài đọc 1 hôm nay:  hãy ra đi và tái thiết Giê-ru-sa-lem.  Rồi cũng như thánh Phanxicô, vị ngôn sứ còn làm nhiều hơn chứ không ngồi đấy mà “buồn rầu” và than khóc cho tình trạng của dân ngài (Nơ-khe-mi-a 2:3).  Ngài đã vùng dậy mà hành động.

          Trong mỗi thời đại cũng như mỗi thế hệ, Thiên Chúa kêu gọi dân Người hãy xây dựng Giáo Hội của Người.  Bất cứ trong lãnh vực nào cũng luôn có nhu cầu canh tân, nhu cầu trở về với cội nguồn của chúng ta là ở trong Chúa và nhu cầu đối diện với những thử thách hằng ngày.  Trong mọi thời, Chúa đều mời gọi dân Người đừng chỉ than vãn cho tình huống, mà phải tái thiết.

          Tái thiết không nhất thiết là khó thực hiện.  Hãy nhìn gương thánh Phanxicô.  Vừa nghe tiếng Chúa kêu gọi là ngài cầm búa bắt đầu làm việc.  Quả thực ngài đã làm!  Nhưng Chúa đã dạy ngài phải tái thiết Giáo Hội, đó là việc ngài đã thực hiện.  Dần dần Chúa đã giúp ngài hiểu rõ hơn điều Chúa thực sự kêu gọi ngài thực hiện.

          Bạn cũng có thể theo cùng một phương thức ấy.  Cứ làm điều bạn cho là có ý nghĩa.  Điều gì là có ích?  Đâu là nhu cầu lớn nhất?  Những công việc nào thích hợp với khả năng của bạn?

          Bất kể bạn lựa chọn điều gì, cứ bắt đầu đi.  Nếu bạn bước bước đầu tiên, bạn có thể chắc chắn là Chúa ThánhThần sẽ dẫn dắt bạn và giúp bạn nhận rõ sứ mệnh của mình.  Có thể Người giúp bạn ý thức là bạn đang làm đúng điều phải làm, hoặc có thể Người soi sáng đưa bạn sang một hướng đi khác để giúp bạn trở nên hữu hiệu hơn.

          Cả thánh Phanxicô lẫn ngôn sứ Nê-khe-mi-a đều ra đi và tạo nên một khác biệt cho Chúa.  Bạn cũng có thể làm như vậy.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết con phải làm thế nào để giúp xây dựng lại nhà Chúa”.