Thứ Bảy tuần 27 Thường niên

Suy niệm Giô-en 4:12-21

 

Đức Chúa là nơi cho dân Người nương náu.  (Giô-en 4:16)

 

          Mặc dù các học giả Kinh Thánh tranh luận về thời điểm chính xác Giô-en thi hành tác vụ ngôn sứ, nhưng có một điều chắc chắn, đó là dân Ít-ra-en đang trong tình trạng suy đồi.  Họ đã bị những dân nước láng giềng đưa vào chỗ lạc đường và đã thờ phượng các thần tượng giả dối cũng như có những lối sống bất công.

          Tội lỗi của Ít-ra-en dường như quá lớn, tuy nhiên Giô-en lại hứa rằng Thiên Chúa lại là nơi cho họ nương náu.  Thậm chí khi họ bết bát nhất, đặc biệt khi họ rất xa cách Chúa, thì Chúa lại hứa sẽ che chở họ và làm cho họ sinh hoa trái.

          Đây là điều tốt về cách Kinh Thánh diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Người.  Rõ ràng là dù tội lỗi của họ nặng nề cách mấy, Người vẫn không bao giờ hủy bỏ kế hoạch của Người là làm cho họ sinh hoa trái và thịnh vượng.  Giống như một người tình nồng nàn hoặc một bậc cha mẹ nhiệt thành, Người không khi nào mệt mỏi nâng họ dậy và phục hồi họ.  Sự yếu đuối của họ thúc đẩy Người hành động.  Thậm chí Người còn hứa sẽ trừng phạt những kẻ làm cho họ sai đường lạc lối nữa!

          Bạn đừng lầm tưởng nhé.  “Dân Chúa” không phải chỉ là nhóm người của lịch sử.  Bạn là một thành phần của nhóm người ấy.  Người nhìn bạn với cùng một tình yêu và sự cam kết mà Người đã dành cho dân Ít-ra-en thời ngôn sứ Giô-en.  Phải, Người thấy tội lỗi của bạn.  Phải, Người biết những bất trung của bạn còn hơn bạn biết mình.  Nhưng Chúa luôn là nơi cho bạn nương náu;  không bao giờ, phải, không bao giờ Người là kẻ thù của bạn.

          Bạn có muốn nếm cho biết tình yêu hoàn hảo và đầy thương xót của Thiên Chúa không?  Rồi bạn hãy đi xưng tội.  Hãy để Chúa tẩy sạch tội lỗi bạn, bất kể chúng nhiều và nặng nề chừng nào.  Hãy để Người đổ tràn xuống trên bạn tình yêu của Người và chứng tỏ cho bạn thấy Người chỉ muốn làm điều tốt lành cho bạn thôi.  Hãy để Người chữa lành vết thương của bạn, để bạn có thể sinh hoa trái cho Người.

          Tình yêu và lòng thương xót của Chúa sẵn sàng dành cho bạn mỗi ngày trong Thánh lễ.  Chính tại đó, ở trước bàn thờ, chúng ta thấy lời Chúa hứa qua miệng Giô-en được thể hiện:  “Núi non sẽ tiết ra nước nho… Một mạch nước từ Nhà Đức Chúa sẽ vọt ra” (4:18).  Tại đó, khi bánh trở nên Thịt Thiên Chúa và rượu trở nên Máu Thiên Chúa, thì Đấng Cứu Chuộc gặp gỡ chúng ta với một tình yêu thật dịu dàng riêng tư.  Người đến để nuôi dưỡng chúng ta, săn sóc vết thương chúng ta và cho chúng ta thấy phẩm giá và danh dự đích thực của chúng ta.

          Cha trên trời của bạn hoàn toàn dấn thân cho bạn.  Người là nơi cho bạn nương náu, bây giờ và muôn đời!

 

          “Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì Chúa sẽ không ngừng đem con trở về với Chúa, làm cho con nên thánh thiện và cho con được tràn đầy tình yêu của Chúa!”