Thứ Hai tuần 27 Thường niên

Suy niệm Giô-na 1:1 – 2:2, 11

 

Ông Giô-na đứng dậy, nhưng là để trốn đi Tác-sít, tránh nhan Đức Chúa.  (Giô-na 1:3)

 

          Đã bao giờ bạn ở trong một cửa hàng hoặc một công viên đông người rồi trông thấy một đứa bé chạy lòng vòng xa dần bố mẹ nó chưa?  Thường thì tốt hơn hết, cha mẹ hãy ở ngay đàng sau, theo nó nếu nó cứ bướng bỉnh muốn chạy đi!  Đó chính là việc ông Giô-na đã làm trong bài đọc 1 hôm nay, khi ông lanh quanh đi trốn Chúa và tránh lời gọi của Người.

          Sách Giô-na là một thí dụ cổ điển cho thấy Thiên Chúa cứ dai dẳng gắn bó với chúng ta.  Người không ngừng đuổi theo chúng ta, bất kể chúng ta lang thang xa cách Người như thế nào.  Bạn hãy xem ông Giô-na cố trốn tránh Chúa:  ông xuống tàu đi ngược hướng với địa điểm Người muốn ông tới.  Nhưng việc ấy Chúa cũng chẳng lấy làm khó chịu.  Người lại tìm cách khác để bắt ông phải quay lại.

          Nếu như chúng ta không lang thang quá thì sẽ dễ dàng biết mấy cho cả chúng ta lẫn Thiên Chúa.  Sẽ dễ dàng biết mấy nếu chúng ta không coi Chúa như kẻ thù, mà như Đấng bảo vệ chúng ta chống lại kẻ thù.

          Chúa có óc sáng tạo vô biên trong cách theo đuổi và chăm sóc chúng ta.  Trong trường hợp ông Giô-na, Chúa dùng một cơn giông bão nguy hiểm và một con cá kình để thuyết phục ông quay lại mà chấp nhận ơn gọi nói tiên tri.  Còn với chúng ta, đôi khi Chúa sử dụng những “bão tố” để lay tỉnh chúng ta và giúp chúng ta nhận ra mình đang chạy lạc hướng.  Nhưng sẽ dễ dàng biết mấy nếu chúng ta hãy ngừng chạy và cứ để Chúa “bắt” lấy chúng ta, giống như người cha hay mẹ tóm lấy đứa con của họ!  Không những việc ấy giúp Chúa đưa chúng ta tới chỗ an toàn và bình yên, mà còn giúp chúng ta nhận ra thánh ý Người lúc nào cũng là chọn lựa tốt nhất.

          Vậy hôm nay nếu bạn cảm thấy như mình đang chạy trốn Chúa, thì hãy dừng lại và nhớ đến ông bạn Giô-na với những mạo hiểm không đúng đắn của mình.  Hãy để Chúa bắt lấy bạn và che chở bạn.  Nếu bạn không chạy trốn Người, bạn hãy vui vì Chúa đang giữ gìn bạn.  Bạn hãy dâng lời cầu nguyện cho người nào đó đang chạy trốn Chúa.  Xin Người tóm lấy họ!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã không bỏ mặc con, ngay cả khi con trốn tránh Chúa.  Hôm nay xin Chúa kéo con vào trong vòng tay yêu thương che chở của Chúa”.