Thứ Năm tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:5-13

 

Phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần  (Lu-ca 11:13)

 

          Nếu bạn nghi ngờ về “tình yêu ban đầu”, thì cứ hỏi cha mẹ về lần đầu tiên họ nhìn thấy con cái của họ.  Ẵm đứa con sơ sinh trong tay là một cảm nghiệm tuyệt vời.  Bao tháng ngày chờ đợi đã qua và một tình yêu mới đâm bông.

          Nếu đây là cách những người làm cha mẹ lần đầu cảm nhận về con cái họ, thì bạn thử tưởng tượng Cha trên trời của bạn sẽ cảm nhận thế nào về bạn!  Từ lúc Người cho bạn xuất hiện trên đời, Người đã vui rồi, cả về tài năng của bạn lẫn kỳ vọng cuỉa Người là sẽ có bạn ở bên cạnh Người đời đời.  Ngay cả khi bạn sống trong tội lỗi, tình yêu của Người vẫn kiên vững đến độ trao ban Con của Người để cứu chuộc bạn.  Thời này qua thời khác, năm nọ qua năm kia, Cha của bạn không được trả lại gì từ nơi bạn!

          Giờ đây, nghe những chân lý này trong nhà thờ hoặc đọc được những chân lý ấy trong một tờ báo như thế này là một chuyện.  Nhưng đàng khác chúng ta còn phải đối diện với cuộc sống hằng ngày khi những dối trá của ma quỷ và quyến rũ của thế gian vẫn gieo những nghi nan vào trong tâm trí chúng ta.  Chúng thì thào rằng Thiên Chúa chẳng khác nào một người ở trên trời ghi chép lại công và tội hoặc là người chẳng quan tâm tới cuộc sống chúng ta.  Chúng tố cáo rằng chúng ta quá nhiều tội lỗi hay quá yếu đuối khiến Thiên Chúa không thương nổi chúng ta, hoặc chúng cố làm cho chúng ta cứ lẩn quẩn với những tư tưởng hướng về mình mà thôi.

          Vậy làm sao chúng ta liên kết được giữa điều chúng ta nghe trong Thánh lễ và điều chúng ta nghe ở ngoài đời?  Bằng cách đem những chân lý Kinh Thánh vào trong cuộc sống hằng ngày.  Mỗi khi bạn thấy mình nghĩ rằng bạn cô độc, mỗi khi bạn thấy mình nghĩ rằng Thiên Chúa không chăm sóc chúng ta, thì bạn hãy lấy bài đọc hôm nay làm bài đọc của bạn:  Phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho tôi sao?  Bạn hãy tiếp tục bảo mình:  Nếu tôi xin, tôi sẽ được;  nếu tôi tìm, tôi sẽ thấy;  nếu tôi gõ cửa, cửa sẽ mở!

          Ma quỷ muốn thuyết phục bạn rằng Thiên Chúa không tốt lành đâu.  Thế gian muốn bảo bạn rằng Thiên Chúa chẳng quan tâm đến bạn.  Hãy đứng lên chống lại những dối trá này.  Hãy để lời Chúa làm cho chúng câm miệng lại.  Bạn có một người Cha đầy yêu thương và Người muốn ban cho bạn mọi ân huệ tốt lành.

 

          “Lạy Cha, con muốn được biết Cha nhiều hơn nữa.  Xin Cha mở mắt con để con nhận ra lòng nhân lành và tình yêu của Cha”.