Thứ Sáu tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:15-26

 

Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.  (Lu-ca 11:24)

 

          Chúng ta đều có kinh nghiệm về điều này:  thất vọng vì một tội lỗi cứ đeo đẳng hoặc một mối tương quan khó khăn cứ muốn bùng nổ.  Ngay khi chúng ta tưởng đã xua được nó đi rồi thì một cám dỗ mạnh hơn lại nổi lên, hoặc một cuộc chuyện trò làm chúng ta khó chịu.  Bất ngờ chúng ta cảm thấy như mình lại quay về chỗ ban đầu.  Đó không phải là một tai nạn.  Đó chỉ là cách hoạt động của ma quỷ thôi.

          Chúng ta có cần thêm một chứng cớ nào cho thấy ma quỷ không bao giờ chịu bỏ cuộc không?  Xa-tan không mệt mỏi đâu.  Nó không ngừng tấn công chúng ta và cố làm chúng ta sa bẫy.  Nó không ngừng tìm cách trở lại nhà đã ở:  tức là những lãnh vực yếu kém nơi con người chúng ta, những thói quen tội lỗi của chúng ta, các đau đớn do những mối tương quan đổ vỡ đã gây ra.

          Vì thế Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta đừng vội yên tâm vì nhà “đã được quét tước dọn dẹp hẳn hoi” (Lu-ca 11:25).  Phải, phép rửa đã thanh tẩy chúng ta khỏi tội nguyên tổ, và Bí tích Hòa giải rửa sạch chúng ta khỏi tội lỗi.  Nhưng còn thời gian giữa những lần xưng tội thì sao?  Ma quỷ không ngồi yên, nó luôn kiếm những cánh cửa mở ra để trở lại và tấn công chúng ta.  Nó sẽ luôn kiếm một cơ hội mới để cám dỗ chúng ta và kéo chúng ta xa Chúa.

          Đây là lý do tại sao thánh Phê-rô khích lệ chúng ta “hãy sống tiết độ và tỉnh thức” (1 Phê-rô 5:8).  Ngài biết rằng “ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (5:8).  Vậy chúng ta tỉnh thức như thế nào?  Bằng cách để ý tới những tư tưởng đến trong tâm hồn.  Nếu điều gì đưa chúng ta tới hành động xét đoán, thù hận hoặc dâm đãng, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng đó là từ kẻ thù chúng ta mà đến.

          Vậy làm thế nào chúng ta đối phó với những thủ đoạn này của ma quỷ?  Hãy theo gương thánh Phao-lô mà “mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa”, đặc biệt là “khiên thuẫn” đức tin và “gươm” lời Chúa trong Kinh Thánh (Ê-phê-xô 6:11, 16, 17).

          Mọi công việc của ma quỷ có thể đáng sợ, nhưng chúng ta có thể vững lòng.  Chúa không để chúng ta bị bỏ mặc.  Người ban cho chúng ta mọi phương tiện và mọi binh giáp chúng ta cần để canh giữ “nhà” tâm hồn chúng ta.

          Ma quỷ không ngồi yên, cho nên bạn đừng để mình trở thành cái đích cho nó dễ dàng tấn công.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giải thoát con và lấy ân sủng Cha mà làm cho con được mạnh mẽ.  Xin giúp con tỉnh thức trước những xảo quyệt của ma quỷ.  Lạy Chúa, con phó thác đời con trong tay Chúa”.