Chúa Nhật tuần 28 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 22:1-14

 

Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?  (Mát-thêu 22:12)

 

          Theo dụ ngôn Chúa Giê-su kể, một số người khách được mời dự tiệc cưới đã từ chối.  Họ quá bận rộn.  Rồi dường như có một người đã tới nhưng lại không tỏ ra tôn trọng con trai của vua.  Ông ta tới mà không mặc y phục xứng đáng.  Đến tham dự tiệc do vua thết đãi mà lại không đáp ứng những đòi hỏi thích hợp.

          Trong Kinh Thánh, hình ảnh y phục lễ cưới được sử dụng để nói lên những yếu tố căn bản của đời sống trong Chúa Ki-tô của chúng ta.  Nó được mô tả là áo cứu độ, y phục vâng lời và y phục tinh tuyền.

          Giờ đây, nếu áp dụng dụ ngôn này vào Thánh lễ, câu chuyện có thể sẽ như thế này:  một số người đã không màng tới lời mời của Thiên Chúa.  Tuy nhiên có một người đã đến và đã ăn Bánh trường sinh, nhưng người ấy lại không muốn theo Chúa Giê-su.  Tâm hồn người ấy không được mặc “y phục” đúng đắn.

          Vậy mỗi Chúa Nhật, chúng ta hãy trả lời câu hỏi này:  “Tôi đã tới dự tiệc Thánh Thể với tâm hồn xứng đáng chưa?  Hay tôi đã tới mà không hề nghĩ rằng ăn Bánh trường sinh là để giúp tôi thay đổi tâm hồn?  Đến với y phục tâm hồn xứng đáng có nghĩa là mở lòng đón nhận ân phúc của Chúa Giê-su.  Đến mà không mang y phục lễ cưới thì không hẳn có nghĩa là “bị quăng ra ngoài” như ông bạn trong dụ ngôn, nhưng nghĩa là không tiếp cận được với sức mạnh và tình yêu của Bí tích Thánh Thể.

          Vậy hôm nay chúng ta hãy đến dự tiệc cưới với một tâm hồn dễ uốn nắn.  Chúng ta hãy thưa với Chúa rằng chúng con cần có Bánh hằng sống.  Chúng ta hãy hưởng lương thực Chúa Giê-su ban cho chúng ta.  Rồi chúng ta hãy ra về với quyết tâm giữ tâm hồn mình luôn mặc lấy áo cứu độ, vâng phục và tinh tuyền này.  Hôm nay cũng như mọi ngày Chúa Nhật, chúng ta hãy nhắc nhở mình rằng Thánh lễ là một tiền ảnh nói lên tiệc cưới cao trọng sẽ tới khi Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang.  Chúng ta hãy nhớ nếu ngay bây giờ chúng ta mang lấy y phục lễ cưới thì cuối cùng chúng ta sẽ được mặc lấy Chúa Ki-tô!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mời con đến bàn tiệc Chúa.  Xin giúp con bước theo Chúa”.