Thứ Hai tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 1:1-7

 

Tôi là Phao-lô… được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa.  (Rô-ma 1:1)

 

          Đã từ lâu, thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma được coi là một kiệt tác thần học, nhưng  điều ấy dường như lại có thể khiến người ta phải e sợ.  Vậy khi tìm hiểu và học hỏi thư Rô-ma trong ít tuần lễ tới, chúng ta cứ coi như đây là bức thư được viết do một người bình thường, chứ không phải như một thiên khảo luận  thần học và tôn giáo.

          Thánh Phao-lô đã viết thư gửi tín hữu Rô-ma khi ngài đang ở Cô-rin-tô, có lẽ vào năm 57 hoặc 58 sau công nguyên.  Ngài chuẩn bị quyên góp những tặng phẩm do các Ki-tô hữu gốc dân ngoại ở Ma-kê-đô-ni-a và A-kai-a, để giúp đỡ giáo hội Giê-ru-sa-lem đang gặp khó khăn về tài chánh.  Lúc ấy ngài đã xếp chương trình xuống tàu đi Rô-ma, tại đó ngài hy vọng sẽ thiết lập một hậu cần điều hành giúp cho một chuyến hành trình truyền giáo tại Tây-ban-nha (Rô-ma 15:26-33).  Thánh Phao-lô không đích thân rao giảng Tin Mừng tại Rô-ma, cho nên ngài viết thư này để tự giới thiệu, hy vọng gây được tình bạn với Ki-tô hữu Rô-ma và được họ trợ giúp cho công cuộc truyền giáo của ngài.

          Vậy thánh Phao-lô đã tự giới thiệu thế nào?  Bằng cách nói lên Tin Mừng ngài đã công bố.  Ngài viết về việc Thiên Chúa đã giúp cho mọi người được hòa giải với Người nhờ ơn đức tin (Rô-ma 3 – 5).  Ngài viết về sự sống trong Thánh Thần mà Chúa Giê-su đã đem lại cho chúng ta nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa (7 – 8).  Rồi ngài viết về cả người Do-thái lẫn dân ngoại đều được biết Thiên Chúa và vào thiên đàng (3:9-11).  Theo một ý nghĩa, thư Rô-ma cho chúng ta đọc được tâm trí của thánh Phao-lô.  Nó cho thấy vị tông đồ vừa là một tư tưởng gia thâm sâu vừa là một tín hữu nhiệt thành và nó chỉ đường cho chúng ta theo gương ngài.

          Khi đọc hết thư Rô-ma trong vài tuần tới, bạn hãy cầu xin Chuía Thánh Thần giúp bạn đón nhận tình yêu Thiên Chúa là nền tảng cho các đề tài chính trong thư.  Thư này mang sứ điệp giúp thay đổi hằng triệu người trong suốt hai thiên niên kỷ.  Đó là một sứ điệp không khi nào mất đi sức mạnh biến đổi chúng ta khi chúng ta biết rằng “không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:39)!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã phán dạy con qua Kinh Thánh.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở tâm hồn con để tình yêu Thiên Chúa thấm nhập tận đáy tâm hồn con!”