Thứ Tư tuần 28 Thường niên

Lễ kính thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

 

Suy niệm Lu-ca 10:1-9

 

Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.  (Lu-ca 10:2)

 

          Bạn nghĩ việc làm thợ cho mùa gặt lúa của Chúa có ý nghĩa gì?  Có phải Chúa Giê-su chỉ muốn nói đến “mùa gặt” vào    ngày tận thế không?  Chắc không phải vậy.  Vì hôm nay là ngày lễ kính thánh sử Lu-ca, nên chúng ta hãy đọc sách Tin Mừng của ngài để được gợi ý.

          Một số người cho rằng Lu-ca là một y sĩ;  người khác lại nói ngài là một họa sĩ.  Dù nói gì thì chắc chắn ngài là một nhà truyền giáo cùng hành trình với thánh Phao-lô (Công Vụ Tông Đồ 16:11-15).  Khi đi rao giảng Tin Mừng từ thành này sang thành khác, Lu-ca đã chứng kiến rất nhiều người cảm nghiệm được Nước Thiên Chúa ngay tại đây và trong lúc này.  Các tân tòng này rõ ràng là những người thuộc về “mùa gặt” mà Chúa Giê-su đã nói đến (Lu-ca 10:2).  Như thế, khi ngồi xuống để “tuần tựviết ra mọi điều về Chúa Giê-su, thánh Lu-ca đã đặc biệt nhấn mạnh đến cảm nghiệm của dân chúng về Nước Thiên Chúa (1:3).

          Thí dụ, Lu-ca kể lại việc Chúa Giê-su làm cho một bé gái sống lại từ kẻ chết (Lu-ca 8:40-56).  Ngài kể chuyện mười người phong cùi được chữa lành cách lạ lùng (17:11-19).  Rồi còn câu chuyện về một bà góa thành Na-in có đứa con trai đã chết được Chúa cho sống lại (7:11-16).

          Lu-ca cũng để lại nhiều tấm gương của những người cảm nghiệm Nước Thiên Chúa qua ơn cứu độ dành cho họ.  Có ông Da-kêu là người đã leo lên cây để thấy được Chúa và ông hứa đền bù cho những người bị thiệt hại do việc ông gian lận (19:1-10).  Có người phụ nữ bị coi là một kẻ tội lỗi đã lấy dầu thơm xức chân Chúa và Người bảo cô rằng đức tin đã cứu thoát cô (7:36-50).  Rồi có dụ ngôn nổi tiếng về đứa con hoang đàng (15:11-32).  Rất nhiều người đang thuộc về mùa gặt!

          Nước Thiên Chúa cũng dành cho chúng ta nữa, ngay ở đây và lúc này!  Vậy bạn đã cảm nghiệm về nước ấy thế nào?  Có thể là Chúa đã giải thoát bạn khỏi một cơn sợ hãi hoặc chữa lành một mối tương quan đã bị sứt mẻ của bạn.  Có thể là bạn cảm thấy Chúa gần gũi bạn khi bạn dự Thánh lễ hoặc một buổi học hỏi Kinh Thánh của giáo xứ.  Có thể là bạn cảm nhận được lòng Chúa thương xót khi bạn đi xưng tội.  Hạnh phúc biết bao khi chúng ta cảm nghiệm được Nước Thiên Chúa qua những cách ấy và rất nhiều cách khác nữa!

          Vậy bạn có muốn giúp Chúa Giê-su gặt lúa không?  Công việc ấy không vất vả đâu.  Bạn cứ theo gương thánh Lu-ca và hãy chia sẻ với những người chung quanh câu chuyện của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chủ mùa gặt, xin hãy đến.  Con đã sẵn sàng rồi, xin Chúa sai con đi!”