Thứ Ba tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:35-38

 

Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.  (Lu-ca 12:37)

 

          Bạn thử tưởng tượng ra một bữa tiệc tại thủ đô một nước ngoài:  một phòng tiệc tráng lệ, muỗng nĩa bằng bạc và các ly pha lê trên bàn, những người hầu bàn đứng thẳng, sẵn sàng phục vụ quý khách.  Ban quân nhạc trổi lên đoạn nhạc chào đón      và vị thủ tướng bước vào.  Nhưng thay vì ngồi vào bàn, ông ta lại cởi áo vét ra, mang tạp-dề vào và xin các người giúp bàn hãy ngồi vào bàn.  Rồi từ từ và thận trọng, ông bắt đầu hầu bàn phục vụ họ.  Thật kỳ cục phải không?

          Thật là tuyệt vời, thực tại tâm điểm đức tin chúng ta đã nói lên hình ảnh trên.  Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa hằng sống, đã hy sinh mạng sống mình để cứu chúng ta khỏi tội lỗi.  Nhưng đây không phải chỉ là một hành vi anh hùng xuất chúng, mà là một phần nói lên Người là Đấng nào.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ rằng khi Người trở lại, Người sẽ một lần nữa phục vụ những ai Người thấy đang chờ đợi Người.

          Nhưng làm sao chân lý này về Thiên Chúa ảnh hưởng trên cuộc sống hiện tại chúng ta?  Chắc chắn chân lý này làm cho chúng ta được đầy lòng kính úy và tạ ơn Chúa.  Như thánh Phao-lô đã nói:  Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rô-ma 5:8).  Nhưng còn mối tương quan giữa chúng ta với người khác thì sao?  Chẳng lẽ chúng ta nói:  “Thiên Chúa phục vụ tôi;  nên bạn cũng phải phục vụ tôi!”  Dĩ nhiên là không phải vậy!  Tinh thần phục vụ của Thiên Chúa nhắm mục đích giúp chúng ta hãy khiêm nhường và thúc đẩy chúng ta cũng phải phục vụ người khác.

          Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng tình yêu được biểu lộ đầy đủ hơn khi chúng ta thí mạng sống mình cho nhau.  Khi chúng ta để cho tình yêu phục vụ trở nên tâm điểm của mối tương quan thay vì tâm điểm những lợi ích của mình, thì tình yêu ấy sẽ thay đổi mọi sự.  Chúng ta thấy mình có khả năng liên kết sâu xa hơn với vợ chồng con cái, với bạn bè và người làm cùng sở.  Những động lực khiến chúng ta phục vụ cho bản thân mình sẽ yếu kém đi và chúng ta ý thức hơn về nhu cầu của những người chung quanh.  Tóm lại, chúng ta để cho tình yêu Thiên Chúa làm nền móng trong cuộc sống chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn có thể thí mạng sống mình như thế nào?  Bạn hãy nhìn vào hai mươi bốn giờ sắp tới và dự đoán những cơ hội Chúa sẽ ban cho bạn để bạn bắt chước Người mà có những hành vi phục vụ.  Rồi khi những cơ hội này đến, bạn hãy mau mắn chấp nhận chúng.  Hãy biết rằng khi bạn bước vào vai trò làm người tôi tớ, thì một điều thánh thiện đang xảy ra:  bạn trở thành chính Chúa Ki-tô đối với người khác.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết phục vụ với tinh thần vị tha và khiêm nhường như Chúa đã phục vụ”.