Thứ Bảy tuần 29 Thường niên

Lễ thánh Si-môn và thánh Giu-đa, tông đồ

 

Suy niệm Ê-phê-xô 2:19-22

 

Anh em là người đồng hương với các người thuộc dân thánh.  (Ê-phê-xô 2:19)

 

          Dân Makonde thuộc nước Tanzania, đông Phi châu, đặc biệt nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc trên gỗ, nhất là về đề tài “gia phả”.  Từ xa, tác phẩm thực sự trông như một cây thật, nhưng càng đến gần, bạn càng thấy đó là một cây cột được làm bằng các hình người.  Nó diễn tả một đại gia đình với đầy đủ họ hàng và tổ tiên, lớp người này trên lớp người khác và nâng đỡ nhau.  Bằng cách ấy, dân Makonde cho thấy thế nào là sống trong một cộng đồng, nghĩa là cuộc sống của mỗi người được xây dựng nhờ một phần của người khác.

          Đó là một hình ảnh tốt để giúp bạn suy nghĩ về bài đọc hôm nay.  Mỗi giáo xứ trên thế giới này đều có thể tìm về nguồn cội là thánh Phê-rô và các tông đồ tiên khởi.  Mỗi giáo xứ thực sự được xây trên “nền móng các tông đồ và ngôn sứ”, trên những vị thánh như Si-môn và Giu-đa chúng ta mừng lễ hôm nay (Ê-phê-xô 2:20).  Các ngài là nền móng của bạn!  Các ngài thuộc về gia phả của bạn.  Gia phả ấy không chỉ bao gồm các tông đồ, nhưng còn biết bao vị thánh và những anh hùng đức tin không tên tuổi nữa.  Họ hết thảy nâng đỡ bạn, giúp bạn trên hành trình tiến về quê trời.  Bạn không cần phải tự sức mình cố gắng lên đó đâu!

          Có lẽ vì thế chúng ta mừng kính nhiều vị thánh một lượt chứ không phải từng vị một:  Si-môn và Giu-đa, Phê-rô và Phao-lô, Xi-ri-lô và Mê-thô-đi-ô, Pê-pê-tu-a và Phê-li-xi-ta… Các ngài bảo chúng ta rằng không có các thánh nhân đơn thương độc mã.  Dù bạn là giáo dân hay cha xứ, tu sĩ hay bà mẹ, người tù hay sinh viên nội trú, bạn đang bước đi trên cùng một con đường mọi người đang đi.  Bạn thuộc về họ, và họ thuộc về bạn.

          Điều này có nghĩa là bạn đang giữ một vai trò quan trọng trong giáo xứ và trong Giáo Hội toàn cầu, dù bạn nhận ra việc ấy hay không.  Bạn là chủ yếu trong cuộc đời mọi tín hữu khác. Sống trong một đại gia đình, họ cần bạn nâng đỡ họ, gìn giữ họ như một thành phần của cộng đồng những người tin.  Rồi bạn cũng cần có họ nữa.  Tất cả chúng ta là một gia đình, một gia đình gồm những anh chị em được quy tụ lại do một người Cha đầy âu yếm và lòng xót thương.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được làm phần tử của nhiệm thể Chúa!”