Thứ Tư tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 6:12-18

 

Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa…, như vũ khí để làm điều công chính.  (Rô-ma 6:13)

 

          Qua mọi thứ bạo lực trong thế giới hôm nay, có thể bạn không thích hình ảnh trở nên một “vũ khí” của Chúa.  Nhưng ở đây, thánh Phao-lô khuyến khích bạn hãy trở nên một khí cụ thánh thiện để Thiên Chúa sử dụng mà giải thoát người ta khỏi tối tăm.  Nên việc ấy là điều tốt!

          Vậy hôm nay, bạn hãy đem toàn thân để làm việc cho Chúa.  Hãy sử dụng mắt bạn để tìm xem có ai đang cần khích lệ không.  Hãy dùng lưỡi bạn để nói những lời ưu ái.  Hãy dùng tay bạn để vỗ về ai đang cảm thấy cô đơn hay sợ hãi.  Hãy dùng chân bạn để mau mắn đi giúp đỡ ai đang gặp khó khăn.  Hãy lắng tai nghe nếu có ai cần thố lộ một khó khăn.

          Quan trọng nhất, đó là bạn hãy hiểu đâu là cách tốt nhất để giúp đỡ những người chung quanh.  Dù ý thức được hay không, luôn có một cuộc chiến      đang xảy ra chung quanh bạn, cuộc chiến vì các linh hồn con cái Chúa.  Mặc dù Chúa đủ vĩ đại để một mình chiến đấu cho các con cái Người, nhưng Người vẫn dành cho bạn đặc ân, vinh dự và mời gọi bạn hãy sát cánh với Người.  Người xin bạn hãy hiến toàn thân làm vũ khí của sự công chính, để lấy tình yêu và đức từ bi của Thiên Chúa mà tấn công và bảo vệ cho người khác (2 Cô-rin-tô 6:7).  Vậy hôm nay bạn sẽ tiếp tay giúp cứu thoát những người đang xa lạc con đường sống và đang bị vây hãm trong tăm tối thiêng liêng chứ?

          Xin bạn đừng nói “Tôi chỉ là một bà mẹ”.  Đừng nói “Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng hoặc một sinh viên hay một người đã hưu trí”.  Thực sự hôm nay bạn đang ở ngay nơi mà Chúa cần đến bạn.  Bạn đang ở trong vị trí chiến lược của cuộc chiến và Chúa sẽ đưa bạn đến với những người Chúa muốn bạn giúp cứu vớt họ.

          Vậy bạn hãy tỉnh thức!  Hãy sẵn sàng với đôi tai, cặp mắt, bàn tay và trái tim rộng mở.  Hãy để Chúa sử dụng bạn như vũ khí của sự công chính để chiến thắng cuộc chiến chống lại tăm tối và tội lỗi trong thế giới này.

 

          “Lạy Chúa, con dâng hiến thân con cho Chúa.  Xin Chúa sử dụng con bất cứ lúc nào hôm nay để cứu vớt những người đang bị kẻ thù vây hãm.  Xin lấy mắt con làm mắt Chúa, tay con làm tay Chúa và trái tim con làm trái tim yêu thương của Chúa đối với toàn thể con cái Chúa”.