Chúa Nhật tuần 30 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 22:20-26

 

Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức.  (Xuất Hành 22:20)

 

          Trích huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, ngày 5 tháng 8 năm 2013:

 

          “Rất thường xuyên, khi những người di dân, bị thuyên chuyển, xin tị nạn chính trị và tị nạn tới một nơi nào thì tại đó nổi lên thái độ nghi ngờ và thù nghịch.  Người ta sợ rằng xã hội sẽ kém an ninh hơn, căn tính và văn hóa sẽ bị mai một, cạnh tranh về nghề nghiệp sẽ gay go hơn và ngay đến sinh hoạt phạm pháp cũng tăng thêm…

          “Thay đổi thái độ đối với những người di dân và tị nạn là điều cần thiết cho mọi người, phải từ thái độ tự vệ và sợ hãi, dửng dưng và gạt bỏ người khác ra lề xã hội, tức là những hình thức của một nền văn hóa muốn quăng bỏ, chuyển sang thái độ đặt nền móng trên một nền văn hóa muốn gặp gỡ là nền văn hóa duy nhất có thể xây dựng một thế giới huynh đệ hơn và công bằng hơn…

          “Mỗi người là người con Thiên Chúa!  Họ mang hình ảnh của Chúa Ki-tô!  Chính chúng ta phải nhận ra và giúp người khác nhận ra rằng các người di dân và tị nạn không phải là một vấn đề phải giải quyết, nhưng họ là anh chị em cần được đón tiếp, tôn trọng và yêu thương.  Họ là cơ hội mà Thiên Chúa Quan phòng ban cho chúng ta để giúp xây dựng một xã hội công bình hơn, một thế giới mang tình huynh đệ hơn và một cộng đồng Ki-tô cởi mở cũng như mang tính chất Tin Mừng rõ hơn.

          “Việc di dân có thể đem lại những cơ hội cho việc tân Phúc âm hóa, viễn ảnh mở ra để phát triển một nhân loại mới đã được tiên báo trong mầu nhiệm Phục sinh:  một nhân loại mà mọi quốc gia ngoại bang cũng là nhà và mọi nhà cũng là quốc gia ngoại bang”.

 

          Tất cả chúng ta đều là con cái Chúa.  Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người sống bên lề xã hội và bị bỏ rơi đang tìm kiếm một tương lai an toàn.  Xin Chúa gìn giữ họ khỏi mọi hiểm nguy đang vây quanh họ!

 

          ”Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nghe tiếng kêu cứu của người nghèo khổ, tị nạn và sống bên lề xã hội!”