Thứ Ba tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:18-25

 

Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.  (Rô-ma 8:18)

 

          Ai mà chẳng muốn có một kết thúc hạnh phúc?  Mọi người reo mừng khi hoàng tử cứu được công chúa hoặc tên bất lương bị đánh bại.

          Trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta gặp thấy một kết thúc đẹp.  Mặc dù phải chịu đựng nhiều khổ cực khi đi truyền giáo, thánh Phao-lô lại viết về niềm vui:  vui vì được cứu chuộc, vui vì được biết tình yêu Thiên Chúa, và còn rất nhiều nữa.  Nhưng niềm vui lớn lao nhất mà thánh Phao-lô nói đến, đó là đằng sau những thử thách ngài đã trải qua hoặc sẽ phải đối diện trong tương lai thì thiên đàng đang chờ đợi ngài.  Những hoàn cảnh hiện thời tốt cũng như xấu “sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải” (Rô-ma 8:18).

          Thiên Chúa đặt sự sống đời đời ở bên kia những thử thách của chúng ta.  Trong khi chúng ta trải qua thử thách cuộc sống này, thì những thử thách ấy lại cùng nhau tạo ra cho chúng ta “cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời” (2 Cô-rin-tô 4:17).

          Trong khi hiện giờ chúng ta buồn sầu thì mọi giọt lệ sẽ được lau khô trên thiên đàng và chúng ta sẽ không bao giờ phải than khóc nữa.

          Trong khi hiện giờ chúng ta phải đau đớn thì một ngày kia chúng ta sẽ được ở với Chúa đời đời trong thân xác vinh hiển và nguyên vẹn.

          Trong khi hiện giờ chúng ta phải phấn đấu để có thể tha thứ và thắng vượt mối chia rẽ trong các tương quan của chúng ta thì sẽ đến ngày không gì làm mất được sự hiệp nhất toàn hảo của chúng ta với Chúa và với anh chị em.  Mọi chia rẽ sẽ được hàn gắn!  Nhưng đang lúc chờ đợi ngày vinh quang ấy, chúng ta vẫn có thể tiếp tục cầu nguyện và hành động cho sự hiệp nhất và hòa giải.

          Hôm nay đánh dấu kỷ niệm năm trăm năm cuộc Cải Cách của Tin Lành.  Ki-tô hữu thuộc mọi giáo phái sẽ cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa giải giữa các giáo hội.  Họ sẽ tuyên xưng lòng tin tưởng rằng đau khổ do chia rẽ gây nên cuối cùng sẽ nhường chỗ cho vinh quang, khi tất cả dân Chúa quy tụ chung quanh một bàn thờ để cùng nhau mừng ơn cứu độ chúng ta.

          Thật là một kết thúc tốt đẹp!  Không phải cho riêng chúng ta, mà cho hết thảy anh chị em trong Chúa Ki-tô.  Vậy bạn hãy để cho vinh quang của Thiên Chúa, cũng là vinh quang của bạn mai sau, đem lại cho bạn niềm hy vọng cho đời bạn cũng như cho toàn thể Giáo Hội.  Chúa có những điều vinh hiển dành cho chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa hứa ban vinh quang tương lai!  Xin Chúa giúp con luôn hướng mắt về Chúa”.