Thứ Bảy tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 11:1-2, 11-12, 25-29

 

Phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ dân Người?  (Rô-ma 11:1)

 

          Đặt câu hỏi theo lối hùng biện, thánh Phao-lô hỏi liệu Thiên Chúa có ruồng bỏ dân Người đã tuyển chọn không.  Ngài trả lời:  không đâu!  Kế hoạch của Thiên vẫn tiếp tục khai mở.  Một ngày kia toàn thể Ít-ra-en sẽ được cứu độ (Rô-ma 11:26).

          Có lẽ chúng ta cũng đặt cùng một câu hỏi với Chúa về những người thân yêu vẫn còn xa cách Chúa.  “Lạy Chúa, Chúa có ruồng bỏ người này không?  Tại sao Chúa không can thiệp vào đời sống họ?  Tại sao Chúa để cho họ lạc xa Chúa?”

          Chúng ta không thấy được tương lai.  Chúng ta không biết câu chuyện của mỗi người sẽ kết thúc thế nào.  Cho nên vì không thấy được điều Chúa đang làm trong cuộc đời của những người chúng ta lo lắng nhất, nên chúng ta có thể nắm chắc chân lý này:  Chúa vẫn đang làm việc.  Người không bỏ cuộc đối với bất cứ ai trong chúng ta!  Có thể Người không đặt chúng ta trong một chương trình lớn lao, nhưng Người dạy chúng ta hãy cứ tiếp tục cầu nguyện cho họ chứ đừng buông xuôi.  Chúa muốn mọi người được cứu độ.  Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ kết quả!

          Đang khi cầu nguyện và chuyển cầu cho người khác, chúng ta vẫn có thể làm thêm một điều nữa.  Chúng ta có thể hỏi Chúa:  “Hôm nay có điều gì Chúa muốn con làm cho người này nữa không?”

          Lời cầu nguyện của chúng ta không những đem người khác đến với Chúa Ki-tô, mà những cố gắng của chúng ta còn đến với họ với lòng yêu thương nữa.  Nếu họ giả điếc trước những lời chúng ta mời gọi họ tham dự những sinh hoạt nhà thờ, có lẽ chúng ta cần phải dùng phương cách khác.  Có thể Chúa sẽ để phương cách ấy trong tâm hồn chúng ta để chúng ta làm một ân huệ bất ngờ cho họ.  Có lẽ chúng ta dành thêm chút thì giờ nữa cho họ, thậm chí có thể cùng dự một trận đấu thể thao hay đi uống cà-phê với họ.  Hoặc có thể chúng ta viết một tấm thiệp để khích lệ một người đang gặp khó khăn.

          Điều chúng ta làm có thể là mũi kim tiếp trong tấm lưới Chúa đang đan.  Có thể chúng ta không bao giờ nhìn thấy được những kết quả của việc Chúa làm trong cuộc đời người khác, nhưng chúng ta có thể tin rằng Chúa vẫn đang làm việc.  Nhưng dù thấy được ít hay nhiều, chúng ta vẫn chắc chắn điều này:  Thiên Chúa rất vui cho chúng ta được góp phần trong kế hoạch vĩ đại của Người.  Chúng ta chỉ cần tin rằng vào đúng thời điểm, tấm lưới sẽ đủ mạnh để quy tụ những người thân yêu của chúng ta vào trong vương quốc Người.

 

          “Lạy Cha, xin Cha cho con thấy phải cộng tác với Cha như thế nào”.