Thứ Năm tuần 30 Thường niên

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

 

Suy niệm Gio-an 6:37-40

 

Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.  (Gio-an 6:40)

 

          Thật là một lời hứa đầy tràn hy vọng Chúa Giê-su đã hứa ở đây!  Tất cả những ai sống và chết trong Đức Ki-tô sẽ được sống lại trong ngày sau hết.  Vì lời hứa này được ban cho mọi người, nên nó đặc biệt liên kết tất cả chúng ta lại bởi chúng ta đã được rửa tội trong Đức Ki-tô.  Nó làm cho chúng ta trở thành phần tử của một gia đình, ràng buộc chúng ta với nhau chứ không phải chỉ vì chúng ta là thành viên của giáo xứ.  Theo một ý nghĩa, chúng ta hết thảy tùy thuộc lẫn nhau vì chúng ta là những chi thể của một nhiệm thể Chúa Ki-tô.  Điều này có nghĩa là những lời cầu nguyện cho nhau, người sống cũng như kẻ chết, còn hơn cả những tư tưởng và cầu chúc tốt đẹp nữa.  Những lời cầu nguyện ấy có sức mạnh là vì tất cả chúng ta đều hiệp nhất với nhau.

          Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về ngày lễ Các Thánh và lễ Các Linh hồn như là “những ngày hy vọng” và ngài nhắc nhở chúng ta:  “Hy vọng giống như men dậy lên trong linh hồn chúng ta.  Trong đời có những lúc khó khăn, nhưng với niềm hy vọng, linh hồn vẫn tiến tới và hướng về những gì đang chờ đợi chúng ta… Anh chị em chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Chúa và chúng ta cũng sẽ ở đó nữa… nếu chúng ta bước theo con đường của Chúa Giê-su” (Bài giảng, ngày 1 tháng 11 năm 2013).

          Là thánh hay kẻ tội lỗi, chúng ta đều đặt niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, Đấng đã ban Con Một để cứu độ chúng ta.  Như thánh Phao-lô đã nói, “Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).

          Tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn sự chết.  Tình yêu ấy vượt thời gian để liên kết chúng ta lại với nhau.  Nó nối liền trời với đất.  Nó giúp chúng ta xác tín rằng không gì có thể tách chúng ta ra khỏi Cha trên trời của chúng ta.  Cho nên hôm nay khi nghĩ đến mọi người đã đi trước chúng ta, chúng ta hãy nhớ rằng lời cầu nguyện của chúng ta có thể sinh ích cho nhau.  Dù chúng ta cầu nguyện cho một người chúng ta biết đang ở đây và trong lúc này hoặc cho một người đã chết, thì Chúa vẫn nhậm lời chúng ta.  Chắc chắn Chúa sẽ rất vui lòng khi Người thấy con cái mình biết chăm sóc cho nhau!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về những người Cha đưa vào cuộc đời con, nhất là những người giờ đây đang an nghỉ trong đức tin.  Chúng con cùng nhau đặt niềm hy vọng vào lời hứa phục sinh của Cha”.