Chúa Nhật tuần 31 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:7b-9, 13

 

Chúng tôi quý mến anh em  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:8)

 

          Chẳng phải là điều hiển nhiên khi chúng ta cứ cho rằng mình có nhiệm vụ phải dạy dỗ, xét đoán hoặc dẫn dắt người khác sao?  Chúng ta nhận ra điều này ở mọi nơi, tại sở làm, trong giáo xứ, ở trường học, thậm chí tại nhà nữa.  Vấn đề là vì nhiệt tâm nên chúng ta quên mất điều quan trọng nhất, đó là tình yêu.

          Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phao-lô nhớ lại ngài và các cộng sự viên của ngài đã hết lòng trong việc dạy dỗ các tín hữu tại Thê-xa-lô-ni-ca.  Ngài đã cùng ông Xin-va-nô và Ti-mô-thê nhắm mục tiêu là chia sẻ Tin Mừng với họ.  Các ngài nói với họ về sự Phục sinh của Chúa Giê-su và sự sống mới Chúa đem lại cho họ.  Các ngài nói với họ về sức mạnh Chúa Thánh Thần làm thay đổi đời sống họ.  Các ngài nói về sức quyến rũ của tội lỗi nên chúng ta phải tỉnh thức và đề phòng.

          Chú tâm vào những điểm giáo lý như vậy, thánh Phao-lô đã thận trọng khi nói với họ về tình yêu:  Tình yêu Thiên Chúa đối với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca và lời kêu gọi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca hãy yêu thương nhau để đáp lại tình yêu Thiên Chúa.  Đối với thánh Phao-lô, đây là điều quan trọng nhất.  Tình yêu là keo gắn liền mọi sự lại với nhau.  Ngài nói với họ:  “Chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng”, rồi nói thêm rằng ngài và các cộng sự viên của ngài đã đối xử với họ “chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 2:7).  Quả là một hình ảnh êm đềm!

          Trong những điều mà nhiều người gọi là chương vĩ đại nhất trong Kinh Thánh, thánh Phao-lô đã nói với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca về tâm điểm của tình yêu (1 Cô-rin-tô 13).  Ngài viết rằng dù có được những ân huệ thiêng liêng mạnh mẽ hoặc đức tin vĩ đại hay hiểu biết sâu xa thì cũng chẳng là gì cả nếu thiếu tình yêu.

          Vậy hôm nay dù bạn làm bất cứ việc gì, hãy chắc chắn là nó phải được xây dựng trên nền tảng đức ái.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn sâu xa hơn và riêng tư hơn, để bạn có thể yêu mến Người trở lại.  Hãy xin Người giúp bạn hôm nay chia sẻ tình yêu của bạn với một người thôi.  Không cần phải là một nghĩa cử lớn lao, nhưng chỉ cần là thành thật thôi.  Chúa có thể bắt đầu từ đấy để hành động.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban hồng ân tình yêu.  Xin Chúa giúp con trung thành yêu thương người khác như Chúa yêu thương con”.