Chúa Nhật tuần 32 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:1-13

 

Những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới.  (Mát-thêu 25:10)

 

          Dụ ngôn Mười trinh nữ đi đón chàng rể khuyên chúng ta hãy thức tỉnh và sẵn sàng cho ngày giờ Chúa Giê-su trở lại trần gian.  Chúa Giê-su muốn cho ta thấy rõ là sẽ có lúc mỗi người hoặc được đón nhận vào thiên đàng hoặc không được vào vì cửa thiên đàng khóa lại.  Ngài muốn cảnh báo chúng ta để không ai bị quăng ra ngoài.

          Nhưng làm chi phải phiền phức với chuyện mang theo dầu đốt đèn?  Dường như dầu chính là yếu tố quyết định chúng ta có sẵn sàng để gặp được Chúa Giê-su hay không.  Chúng ta có thể gọi dầu ấy là đức tin của chúng ta hoặc là Thánh Thần hay ân sủng Thiên Chúa.  Dầu đó có là gì thì cũng là thứ chúng ta không thể vay mượn từ bạn hữu.  Chúng ta phải được chuẩn bị bằng dầu riêng của chúng ta.

          Dụ ngôn này có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng nó cũng cho chúng ta được tràn đầy hy vọng.  Dụ ngôn dạy chúng ta rằng bất cứ ai cũng có thể được Chúa Giê-su là Chàng Rể đón nhận, bao lâu họ tỉnh thức và mang theo dầu ơn cứu độ.

          Tiếp tục tỉnh thức.  Giữ cho đèn luôn cháy sáng.  Đó là những cách để nói lên cùng một điều:  Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy giữ đức tin sống động mỗi ngày.  Làm sao chúng ta thực hiện được điều này?  Chúng ta có thể theo bí quyết của thánh Phao-lô vì ngài đã hứa rằng:  Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rô-ma 10:9).

          Chúng ta có một cơ hội tiên quyết để xét lại đức tin chúng ta khi chúng ta đọc kinh Tin Kính mỗi Thánh lễ Chúa Nhật.  Thực vậy, chúng ta có thể làm việc này mỗi ngày khi cầu nguyện riêng.  Chúng ta có thể chắc chắn rằng bất cứ khi nào chúng ta tuyên xưng và tin kính là chúng ta làm cho Chúa mỉm cười.  Dù đức tin chúng ta bất toàn hoặc thiếu sót, Chúa vẫn mỉm cười, rồi chúng ta có thể nghe các thiên thần loan báo:  “Chàng rể kia rồi, ra đón đi!” (Mát-thêu 25:6).

          Vậy hôm nay chúng ta hãy tuyên xưng đức tin.  Hãy đổ dầu cho đầy đèn bằng cách loan báo niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa”.