Thứ Bảy tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:1-8

 

Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.  (Lu-ca 18:3)

 

          Đã nhiều lần khi nghe câu chuyện này, bạn có tưởng tượng ra một bà già lùn mập với giọng nói chói tai, một mẫu người kèo nhèo không?  Có thể bạn sẽ so sánh tính bướng bỉnh của bà với sự dai dẳng của con chó mặt xệ hoặc với sự bền bỉ của một cuộc phá kỷ lục.  Hôm nay khi nghĩ đến bà, bạn hãy thử làm một điều khác biệt:  hãy nhìn bà như một gương mẫu tin tưởng, mãn nguyện và can đảm.

          Can đảm:  Bà góa này không sợ kẻ thù của bà, cũng chẳng sợ quấy rầy ông quan tòa;  bà can đảm đòi công lý.  Phải có sức mạnh  để tiếp tục khi sự việc không suông sẻ như bạn muốn.  Bạn dễ bị cám dỗ đánh mất niềm hy vọng khi những lời cầu nguyện của bạn không được nhậm lời ngay.  “Một thời gian khá lâu” mà ông quan tòa từ chối lời thỉnh cầu của bà góa vẫn không ngăn cản được bà (Lu-ca 18:4).  Bà tiếp tục nhắc nhở ông về lời thỉnh cầu của bà, nên bà có thể dạy chúng ta bài học can đảm theo đuổi Chúa ngay cả khi chúng ta phải đối phó với sự chậm trễ.

          Tin tưởng:  Người phụ nữ này xác tín rằng bà đang đi đúng đường và Thiên Chúa chăm sóc cho bà.  Cho nên khi gặp phải rào cản do việc ông quan tòa không chịu cộng tác, bà vẫn không bỏ cuộc.  Bà biết Thiên Chúa bênh vực bà và cái biết ấy đã giúp cho bà mạnh dạn.  Vậy mỗi người chúng ta cũng có thể tin tưởng vào sự chăm sóc riêng Chúa dành cho chúng ta.

          Mãn nguyện:  Khi chờ đợi ngày giờ của Chúa, bà góa này vẫn tỏ ra một mức độ mãn nguyện.  Bà tin rằng Chúa sẽ sắp xếp mọi sự đâu vào đó.  Cho nên Chúa Giê-su cũng hứa rằng khi chúng ta kiên trì và tín thác Chúa, chúng ta sẽ có được thái độ mãn nguyện ngay cả khi đang chờ đợi.  Chúng ta có thể bằng lòng khi biết rằng mình đang làm phần Chúa đòi chúng ta làm.  Những gì còn lại là phần của Chúa, nên chúng ta có thể tin là Người sẽ nhậm lời chúng ta.

          Chúa Giê-su kết thúc dụ ngôn bằng câu hỏi liệu khi Người trở lại trần gian, Người còn thấy lòng tin tồn tại trên mặt đất này không.  Đây không phải là một câu hỏi tùy tiện được gắn vào cuối câu chuyện như một suy nghĩ thêm.  Thứ đức tin mà Chúa Giê-su mong đợi chính là đức tin của bà góa kiên trì này, đức tin chứng tỏ lòng can đảm, tin tưởng và mãn nguyện.  Khi có được đức tin như thế, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không còn là nài van vô vọng, nhưng là vui mừng chờ đợi.         Vậy hôm nay bạn hãy bắt chước bà góa kiên trì khi bạn dâng những nhu cầu của bạn lên Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con mạnh dạn và tin tưởng đem đến cho Chúa những nhu cầu của con.  Con sẽ tin vào Chúa cả khi con đang chờ được thấy Chúa mở chúng ra”.