Thứ Năm tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:20-25

 

Này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.  (Lu-ca 17:21)

 

          Bạn có thích sắp xếp lại đồ nội thất không?  Một số người rất giỏi tưởng tượng ra một căn phòng theo một cách sắp đặt khác, rồi họ di chuyển vị trí bàn ghế đồ đạc cho hợp vói cái nhìn của họ.  Họ có thể nhận ra một chỗ trống vắng và đi chợ mua một tác phẩm trang trí để thay đổi cảm nghĩ về toàn bộ căn phòng.  Nhưng đôi khi họ sẽ quyết định tất cả căn phòng cần một thứ ánh sáng mới.  Dù là những đèn treo, đèn gắn vào tường hay những bóng đèn nến có ánh sáng dịu hơn, một nguồn ánh sáng mới sẽ giúp cho mọi vật tuy đã hiện diện lại càng rõ ràng hơn nữa.

          Việc này cũng đúng đối với cảnh vực thiêng liêng của chúng ta nữa.  Đôi khi chúng ta cố gắng thêm vào ít điều hoặc di chuyển chúng một chút khi cần, thì ánh sáng của Chúa sẽ tăng thêm để giúp chúng ta thấy rõ hơn những gì đã có ở đấy.  Vì thế Chúa Giê-su mới bảo những người Pha-ri-sêu hãy mở mắt ra mà nhìn.  Triều Đại Thiên Chúa đã ở giữa họ rồi.  Họ chỉ cần nhận ra nó mà thôi!

          Khi chúng ta để Chúa Giê-su chiếu ánh sáng Người vào khắp nơi trong đời sống hằng ngày, chúng ta trước hết nhận ra được những khoảng trống.  Chúng ta không hoàn hảo.  Chúng ta không vui vẻ, không cầu nguyện, không quảng đại hoặc dễ dàng tha thứ như Chúa muốn chúng ta làm.  Đó là những cái nhìn tốt, rồi Chúa muốn chúng ta cùng làm việc với Người để thực hiện những hoàn thiện cần thiết.

          Tuy nhiên cùng lúc ấy, Chúa muốn chúng ta nhìn vào chính bản thân mình dưới ánh sáng tình yêu của Người.  Người không những cho chúng ta thấy những khoảng trống vắng.  Người còn muốn cho chúng ta thấy mọi chỗ khác nữa, tức mọi lãnh vực Người đã làm việc, mọi lãnh vực khiến Người vui vì chúng ta yêu mến và trung thành.  Người muốn chiếu sáng trên những dấu hiệu chứng tỏ Triều Đại Người đã hiện diện giữa chúng ta.

          Những ý thức như thế có thể đến bất ngờ, tựa như một ánh chớp, hoặc chúng cũng có thể soi sáng chúng ta từ từ như vầng đông ló rạng.  Nhưng những ý thức ấy sẽ tới nếu chúng ta cầu xin.  Chúa Giê-su không chỉ muốn cho chúng ta thấy những gì phải kiện toàn.  Người còn muốn nói rằng Người rất thích công việc chúng ta đã làm nhân danh Người.  Người muốn bảo Người thật hãnh diện về chúng ta.

          Vậy hôm nay bạn hãy mở mắt ra.  Hãy tìm kiếm những dấu hiệu của Triều Đại Thiên Chúa.  Triều Đại ấy đang ở chung quanh bạn.  Nó đang ở ngay giữa tâm hồn bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa chiếu ánh sáng Chúa vào tâm hồn con.  Xin giúp con sống trong ánh sáng tình yêu của Chúa hôm nay”.