Chúa Nhật tuần 33 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:1-6

 

Khi người ta nói:  “Bình an biết bao, yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 5:3)

 

          Bài đọc hôm nay có thể nhắc chúng ta nhớ đến khẩu hiệu ngày xưa của Hướng đạo sinh:  “Sắp sẵn!”  Hãy luôn sẵn sàng vì bạn không biết điều gì xảy ra trên đường bạn đi.  Hãy luôn sẵn sàng để bạn không chỉ biết phản ứng trước những tình huống khi chúng xảy đến.  Hãy chủ động, đừng bao giờ lừng khừng, nhưng luôn sẵn sàng để làm bất cứ việc tốt nào có thể.

          Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng sẽ chẳng khi nào có bình an hoàn toàn hoặc an toàn tuyệt đối trên thế giới này.  Chiến tranh sẽ bùng nổ.  Gia đình bạn bè sẽ phải chia ly.  Nghèo đói, bệnh tật và đau khổ sẽ kéo dài cho đến tận thế.  Cho nên điều ấy có nghĩa là sẽ luôn có những cơ hội để ta đến với người khác và giúp đỡ họ!

          Bài Tin Mừng hôm nay cũng dạy chúng ta phải sẵn sàng chăm sóc cho những người chung quanh.  Khi nghe dụ ngôn những yến bạc, chúng ta thường chú ý đến việc phát triển khả năng chúng ta, nhưng chúng ta hãy bước thêm một bước xa hơn nữa để chú ý đến sứ mệnh trong tay chúng ta.  Chúa Giê-su xin chúng ta hãy cùng với Người xây dựng vương quốc Người trên thế giới này.  Người xin chúng ta hãy mang tất cả những gì Người đã ban cho chúng ta mà sử dụng cho tốt, chứ đừng giữ riêng cho mình và gia đình mình mà thôi.  Thế giới đang rất cần có hòa bình và an toàn.  Những đóng góp của chúng ta như cầu nguyện, thương xót, quảng đại và yêu thương, đều có thể giúp thay đổi đáng kể.  Chúng ta có thể nhận thấy những kết quả do việc đầu tư của mình nếu chúng ta liên hiệp với Chúa.

          Chẳng phải là tuyệt vời khi Chúa Giê-su trở lại và Người có thể nói với mỗi người chúng ta:  “Khá lắm!  Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! (Mát-thêu 25:21) hay sao? 
Chẳng phải là vĩ đại khi biết rằng chúng ta có thể đến với Chúa và chia sẻ niềm vui của Người sao?

          Chúng ta có thể làm những việc lớn lao cho Chúa.  Chúng ta có thể sử dụng tài năng để giúp cho thế giới này trở nên nơi tốt đẹp hơn.  Vậy hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ trong thế giới này.  Chúng ta hãy cầu xin cho chiến tranh và nghèo đói được chấm dứt.  Chúng ta hãy cùng với Chúa Giê-su đem bình yên và an toàn đến cho mọi người.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa hãy lấy cái ít oi nơi con để làm cho nó tăng thêm nhiều vì ích lợi của dân Chúa”.