Thứ Bảy tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 20:27-40

 

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc là những người chủ trương không có sự sống lại  (Lu-ca 20:27)

 

          Bạn không nghe nói nhiều về nhóm Xa-đốc trong các sách Tin Mừng, nhưng họ đóng vai trò quan trọng trong thời Chúa Giê-su.  Đúng vậy, các thượng tế và hầu hết giới chức Đền Thờ đều thuộc nhóm này.  Nhóm Xa-đốc thường xuất thân từ giới ưu tú của Ít-ra-en, nên họ hay coi thường đám Pha-ri-sêu.  Nhóm Xa-đốc dạy người ta phải khắt khe tuân giữ Luật Mô-sê, trong khi nhóm Pha-ri-sêu thì có thái độ cởi mở hơn đối với Kinh Thánh.

          Những bất đồng về thần học như thế đã gây nên những mầm mống chia rẽ sâu xa giữa dân Ít-ra-en.  Bạn có thể lấy một thí dụ về điều này qua câu chuyện vụ xét xử thánh Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem, khi một cuộc loạn đả xảy ra vì mấy người Xa-đốc được biết Phao-lô là một Pha-ri-sêu tin có sự sống lại (Công Vụ Tông Đồ 23:6-11).

          Giống như thời Chúa Giê-su, thời nay cũng thế:  sự chia rẽ giữa tầng lớp dân Chúa thường làm cho chúng ta mù quáng trước tất cả những gì chúng ta cùng có chung.  Người Pha-ri-sêu và Xa-đốc cùng có lòng yêu mến Lề Luật Mô-sê và cả hai đều thuộc dân thánh, những người được Thiên Chúa tuyển chọn.  Ngày nay, Ki-tô hữu từ nhiều giáo hội, truyền thống và giáo phái khác nhau cùng chia sẻ một phép rửa, niềm tin vào Chúa Ba Ngôi, tâm điểm của thập giá Chúa Giê-su, sức mạnh Chúa Thánh Thần và rất nhiều chân lý khác nữa.  Giờ đây qua nhiều thập niên, Giáo Hội Công giáo dạy rằng chúng ta càng chú tâm vào tất cả những gì chúng ta có chung, thì chúng ta càng dễ dàng giải quyết được những khác biệt.

          Năm nay đánh dấu kỷ niệm 500 năm của giáo hội Cải cách Tin Lành.  Trong quá khứ câu chuyện này đã được kể lại do cả hai bên Tin Lành và Công giáo theo luận điệu lên án nhau.  Nhưng năm nay các vị lãnh đạo từ nhiều giáo hội Ki-tô giáo cùng nhau mừng biến cố này và cam kết tái khám phá sức mạnh của Tin Mừng trong thời đại chúng ta.  Phương thức nhìn lại lịch sử một cách đáng mến này cho chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động.  Vào thời điểm thế giới dường như thêm chia rẽ, Thiên Chúa đang giúp đỡ dân Người nêu gương cho thấy đâu là con đường dẫn tới sự hiệp nhất.

          Vậy trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, chúng ta hãy để cho lời nguyện thiết tha của Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly vang vọng:

 

          “Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha  Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.  (Gio-an 17:21)