Thứ Hai tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:35-43

 

Nhưng anh càng kêu lớn tiếng.  (Lu-ca 18:39)

 

          Solanus Casey, người sắp được phong chân phước, là một linh mục dòng Capuchin sống tại một tu đoàn ở Detroit, Michigan.  Công việc của cha Casey là làm người gác cổng, trả lời khi khách bấm chuông cổng và tiếp đón khách viếng thăm.  Công việc này giúp cho mọi người đến tu viện được biết con người khiêm nhường và đơn sơ này.

          Qua năm tháng, khách thăm viếng đã trở nên thân thiện với cha Casey đến độ bắt đầu thỉnh cầu ngài cho họ cùng cầu nguyện với ngài, nhiều khi rất riêng tư.  Cha Casey cam kết với họ là ngài sẽ cầu nguyện, rồi ngài luôn bảo họ:  “Cứ tạ ơn Chúa trước đi”.  Như thế là ngài đã tin rằng chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời họ cầu nguyện!

          Đức tin của cha Solanus Casey có phần giống với đức tin của người ăn xin mù trong bài Tin Mừng hôm nay.  Cả hai đều mang niềm mong đợi tin tưởng nơi Chúa rất cao.  Mặc cho đám đông dân chúng đe nẹt người ăn xin mù hãy im miệng, anh ta “càng kêu lớn tiếng” (Lu-ca 18:39.  Anh chắc chắn Chúa Giê-su sẽ giúp anh nếu anh có thể làm cho Người chú ý đến anh.  Và đó chính là việc đã xảy ra.  Chúa Giê-su đã nhận thấy lòng tin tưởng của người này nên Chúa bảo anh:  “Anh nhìn thấy đi!  Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (18:42).

          Cách nào đó, mỗi người chúng ta cũng giống như anh ăn xin mù lòa kia.  Tất cả chúng ta đều mang một cấp độ mù lòa khiến chúng ta không thể thấy được chính xác làm sao và khi nào Chúa mới nhậm lời chúng ta cầu nguyện.  Giống như người này, chúng ta thấy mình đã kêu xin Chúa thật lâu mà vẫn chưa thấy Người nhậm lời.

          Khi tiếp tục kêu xin Chúa, chúng ta có cơ hội làm cho đức tin thêm sâu xa hơn.  “Đám dân chúng” là nỗi lo lắng, sợ hãi và nghi ngờ của chúng ta có thể làm cho chúng ta muốn bỏ cuộc, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng sự kiên trì của chúng ta sẽ được ân thưởng.  Chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa Giê-su đã nhậm lời người ăn xin mù, thì Chúa cũng sẽ nghe và nhậm lời chúng ta cầu xin.

          Vậy bạn cứ ra đi và làm như cha Casey.  Hãy sử dụng đức tin của bạn.  Hãy hành động bằng đức tin ấy.  Cứ kiên trì.  Cứ cảm tạ Chúa trước đi!  Hãy theo cách cầu nguyện ba bước của Chúa Giê-su:  hãy xin điều ấy trong khi cầu nguyện, hãy tin bạn sẽ được điều ấy, và “anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý” tùy theo ngày giờ của Chúa và đức khôn ngoan cao cả của Người (Mác-cô 11:24).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!  Lạy Chúa, con tin Chúa sẽ không bao giờ để con phải thất vọng”.