Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:45-48

 

Toàn dân say mê nghe Người.  (Lu-ca 19:48)

 

          Thật kỳ lạ khi giáo quyền không lập tức tấn công Chúa Giê-su sau lúc Người lật đổ các bàn đổi tiền trong Đền Thờ.  Thực sự Chúa Giê-su đã gây nên một cuộc phá bỏ quan trọng trong nhà Chúa.  Vậy điều gì đã ngăn cản họ không tấn công Người?  Thật ngạc nhiên, ngăn cản lại là chính dân chúng, những người họ vẫn coi là không có quyền hành.

          Nhiều người Pha-ri-sêu và Xa-đốc, thành phần ưu tú của dân Do-thái, vẫn tỏ ra cao ngạo và ưa xét đoán.  Còn những người dân dã bình thường, trong số này có nhiều người nghèo khổ, thì lại nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa và đến theo Chúa Giê-su đông đảo.  Xem ra đám Pha-ri-sêu và Xa-đốc không quan tâm đến việc Chúa Giê-su biểu lộ nhiệt tình của Người.  Nhưng dân chúng hết thảy bị lôi cuốn đến với Chúa là vì nhiệt tình của Người.  Họ là những người khiến cho các thượng tế phải dừng lại.

          Sau khi Chúa Giê-su thanh tẩy Đền Thờ, có rất nhiều chỗ cho những người dân dã quây quần chung quanh Chúa để say mê nghe Người.  Người đã làm cho nơi họp chợ trở lại thành “nhà cầu nguyện” (Lu-ca 19:46).  Làm như vậy, Chúa cho chúng ta thấy các nhà cầu nguyện của chúng ta phải như thế nào.

          Quả thực nơi chúng ta tụ họp để thờ phượng có tầm quan trọng.  Nó phải xứng đáng với Chúa!  Chúng ta nên cố gắng làm cho nhà thờ và nhà nguyện chúng ta đẹp hết sức có thể, giống như dân chúng trong bài đọc 1 và trong Đáp ca hôm nay đã làm.  Những người đi theo ông Giu-đa Ma-ca-bê-ô đã thanh tẩy Đền Thờ mà họ đã chiếm lại từ quân thù của họ, rồi họ đã vui mừng tái thánh hiến Đền Thờ ấy để phụng thờ Thiên Chúa.  Vua Đa-vít đã chúc tụng Thiên Chúa vì dân chúng đã đem những hiến lễ tinh tuyền nhất đến Đền Thờ mà con của vua là Sa-lô-môn sẽ xây cất.  Cả hai bài đọc đều cho thấy dân chúng rất hân hoan được ở trong nhà Thiên Chúa.

          Tuy nhiên còn quan trọng hơn cả tòa nhà nơi ấy chúng ta thờ phượng Chúa, đó là các tâm hồn chúng ta họp lại với nhau.  Làm cho nhà thờ đẹp đẽ không phải là điều sai, nhưng chúng ta hãy luôn nhớ điều này:  việc hân hoan thờ phượng làm đẹp lòng Chúa vẫn có thể thực hiện được cho dù thánh đường trông giống như một đống hoang tàn hay một cửa hàng.  Các bức họa và tượng ảnh có thể làm đẹp nhà thờ, nhưng chính bầu khí mới thực sự quan trọng khi dân chúng dâng lên lời ca tụng vui mừng, cảm tạ và đầy lòng yêu mến     . Tất cả chúng ta đều có thể làm được việc ấy.

          Vậy chúng ta hãy tham gia vào bầu khí ấy trong nhà thờ.  Chúng ta hãy họp nhau chung quanh Chúa Giê-su và say mê nghe lời Người.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con họp nhau chung quanh Chúa.  Xin Chúa giúp con bước vào sự hiện diện của Chúa với tâm hồn đầy mến yêu”.