Thứ Hai tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:1-4

 

Người cũng thấy một bà góa túng thiếu.  (Lu-ca 21:2)

 

          Hôm qua trong Thánh lễ bạn đã trông thấy những ai?  Có lẽ bạn thoáng nhìn thấy một người mặc cái áo đầm diêm dúa.  Có lẽ bạn đã thấy một gia đình với những đứa con rất nghiêm trang trong Thánh lễ.  Hoặc có lẽ bạn trông thấy một thanh niên đẹp trai bạn chưa từng gặp bước vào và ngồi ngay trước mặt bạn.  Chúng ta thường để ý đến những người gây ấn tượng, chứ không để ý tới những người bình thường.  Đó là cách hành động của đầu óc chúng ta.  Nhưng Chúa Giê-su không để ý người ta theo cách đó đâu.  Người trông thấy một bà góa túng thiếu.

          Tuy nhiên giữa bao sinh hoạt, Chúa Giê-su lại chỉ trông thấy người phụ nữ này.  Người không chối bỏ những số tiền dâng cúng của người giàu có, nhưng bà góa này lại làm cho Chúa cảm động đặc biệt.  Người đã nhìn thấy những điều lớn lao hơn cả số tiền dâng cúng nhỏ bé của bà.  Hai đồng tiền kẽm của bà phản ánh tâm hồn bà;  trong đức tin và tín thác sâu xa, bà đã dâng tiến Chúa mọi sự.  Chẳng lạ gì khi Chúa Giê-su cũng muốn các môn đệ Người nhìn thấy bà!

          Giống như bà góa này, nhiều lần chúng ta cho đi tất cả những gì mình có.  Việc này thường xảy ra trong gia đình, khi chúng ta hy sinh cho vợ chồng con cái chúng ta.  Cha mẹ làm việc vất vả để chăm lo cho gia đình.  Nhiều đêm họ đã không chợp mắt để săn sóc một đứa con đau yếu.  Chồng hoặc vợ kiên nhẫn lắng nghe khi người kia gặp một ngày mọi sự không thuận lợi.  Tại sao vậy?  Vì tình yêu đã thực hiện những việc ấy.  Như Chúa Giê-su đã thấy bà góa nghèo, Người cũng thấy tất cả những hành vi yêu thương kể trên.  Người thấy bạn.  Chúng ta dễ dàng tưởng tượng thấy Người mỉm cười và thưa với Chúa Cha:  “Cha coi, họ yêu thương nhau chừng nào!”

          Vậy dâng tất cả những gì chúng ta có lên Chúa Giê-su thì sao?  Làm thế nào chúng ta có được một tâm hồn quảng đại như vậy đối với Chúa?  Việc dâng cúng ấy không phải chỉ là tiền bạc hoặc cầu nguyện lâu giờ hơn hay đi dự Thánh lễ thường xuyên hơn.  Chắc chắn khi làm những việc ấy, chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa.  Nhưng vấn đề không phải là việc làm, mà là ý định của chúng ta.  Đó là việc của tâm hồn.  Đó là dâng lên Chúa Giê-su mọi việc chúng ta làm và dâng lên với tất cả tình yêu thúc đẩy chúng ta làm.

          Thánh Phao-lô nói rất chí lý:  Vậy, làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cô-rin-tô 10:31).  Cho nên dù bạn thay tã cho con hay đang giao dịch công việc thương mại, hãy dừng lại và dâng công việc ấy lên Chúa.  Hãy làm điều này vài lần trong một ngày.  Niềm vui của bạn sẽ tăng dần.  Ý thức Chúa hiện diện sẽ mạnh hơn.  Rồi Chúa Giê-su chắc chắn sẽ chúc phúc cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con xin dâng Chúa mọi điều con suy nghĩ, nói năng hay hành động”.