Thứ Năm tuần 34 Thường niên

Lễ kính thánh An-rê, tông đồ

 

Suy niệm Mát-thêu 4:18-22

 

Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.  (Mát-thêu 4:19)

 

          Những tay lưới cá lành nghề biết được những loại cá nào thích loại mồi nào.  Một số cá bị lôi cuốn do màu sắc rực rỡ, trong khi những loại khác bị lôi cuốn do mùi vị.

          Chúng ta biết có một điều tương tự trong ơn gọi làm những kẻ lưới người.  Chúa đã tuyển chọn những hạng người khác biệt nhau.  Tài năng riêng của những người đi theo Chúa giúp cho mỗi người trong số họ có thể đặc biệt thích hợp với những lớp người họ tiếp xúc.  Thiên Chúa sử dụng chúng ta mỗi người một cách.  Thí dụ thánh An-rê chúng ta mừng lễ hôm nay, ngài đã lấy tình bạn hữu và liên hệ gia đình để đem em mình là Si-môn đến với Chúa Giê-su (Gio-an 1:42).

          Chúa quý trọng sự độc đáo của chúng ta;  Người có thể sử dụng toàn thể con người chúng ta.  Người đã đắn đo tạo dựng chúng ta với những tài năng và cá tính riêng biệt.  Thậm chí Người còn giúp chúng ta học hỏi từ những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta có thể sử dụng toàn bộ kinh nghiệm sống của mình, tức là thành công cũng như thất bại, để xây dựng Giáo Hội Người.  Chỉ cần theo Chúa Giê-su, với tất cả tài năng, là chúng ta có thể lôi kéo được những ai nhận ra được giá trị cái nhìn độc đáo của chúng ta.  Cũng như thánh An-rê, chúng ta có thể dẫn người ta đến với Chúa Giê-su.

          Mặc dù thánh An-rê không được biết đến nhiều như em ngài là thánh Phê-rô, nhưng ngài vẫn đóng vai trò quan trọng trong Giáo Hội sơ khai.  Là một người đánh cá bình dị, An-rê đã từng là môn đệ của thánh Gio-an Tẩy Giả.  Tâm hồn ngài nhất định phải mong mỏi được gần Chúa.  An-rê bắt đầu đi theo Chúa Giê-su sau khi Gio-an chỉ cho họ thấy Chúa Giê-su là “Chiên Thiên Chúa” (Gio-an 1:36).  Dường như An-rê là người dễ gặp gỡ và nói chuyện.  Giữa một đám đông dân chúng mà ngài vẫn biết được một em nhỏ có bánh và cá, để giúp Chúa Giê-su thực hiện một phép lạ (6:8-9).  Khi Phi-líp-phê muốn xin Chúa Giê-su nói chuyện với một số người Do-thái gốc Hy-lạp, thì trước hết ngài đã hỏi ý An-rê (12:20-22).  Truyền thống kể lại rằng sau khi Chúa sống lại, thánh An-rê đã đến miền ngày nay là Hy-lạp và Thổ-nhĩ-kỳ, tìm gặp những người bạn mới và chia sẻ Tin Mừng.  Khả năng khiêm tốn của thánh An-rê để tiếp cận với dân chúng đã đem lại ân phúc cho Giáo Hội cho tới ngày ngài chịu chết vì đạo.

          Vậy bạn hãy vui mừng vì Chúa đã ban cho bạn một sứ mệnh độc đáo, sứ mệnh mà chỉ mình bạn mới có thể chu toàn.  Cuộc sống của bạn không được ghi lại vào Kinh Thánh, nhưng cũng như thánh An-rê, bạn có thể gây được một hiệu quả ngầm mà bạn không thấy bằng mắt được.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con đáp lại lời gọi của Chúa”.