Thứ Tư tuần 34 Thường niên

Suy niệm (Thánh Vịnh Đáp ca) Đa-ni-en 3:62-67

 

Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.  (Đa-ni-en 3:62)

 

          Thánh Vịnh Đáp ca tuần này xuất xứ từ một chỗ bất ngờ:  sách ngôn sứ Đa-ni-en.  Có thể bạn đã biết câu chuyện vua Na-bu-cô-đô-nô-xô ra lệnh quăng Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô vào lò lửa thiêu (Đa-ni-en 3:14-23).  Nhưng bạn có biết rằng thánh vịnh này là một phần của bài ca mà ba người đã hát lên khi họ đứng giữa ngọn lửa không?  Mặc dù đang đối diện với cái chết, họ vẫn thấy có lý do để ca tụng Thiên Chúa.  Điều ấy đã đặc biệt được diễn tả qua những lời “Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng, muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn!”

          Vậy đâu là “lò lửa” bạn phải đối diện hôm nay?  Có lẽ không phải là ngọn lửa các thiếu niên kia đã phải chịu, nhưng bạn có thể học hỏi từ bài ca ngợi khen của họ.  Giống như họ, bạn có thể lựa chọn ca tụng Thiên Chúa mà đem những cảm nghĩ của bạn liên kết với những gì bạn tin.  Vậy bạn hãy lấy bài ca của ba thiếu niên để làm mẫu cho bài ca của bạn:

          “Lạy Chúa, Chúa vẫn như vậy, bất luận tình huống của con hôm nay như thế nào.  Xin Chúa để cho từng chi tiết nhỏ nhặt của đời con ngợi khen Chúa.  Xin cho con ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của đời con!

          Chúc tụng Chúa đi, vui mừng và sầu khổ.  Đời con có những lúc thăng trầm.  Nhưng dù vui hay buồn. con sẽ ca ngợi Chúa.  Chúa bất biến và vinh hiển.  Chúa là nền móng vững chắc của đời con.

          Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá.  Lạy Cha, Cha không thay đổi theo những hoàn cảnh.  Cha nâng đỡ con trong lúc ấm êm cũng như khi giá lạnh.  Thậm chí thời tiết xấu cũng có thể biểu dương vinh hiển Cha.  Sức nóng và ẩm thấp cũng hãy chúc tụng Chúa đi!

          Chúc tụng Chúa đi, ốm đau và khỏe mạnh.  Ôi lạy Chúa, tất cả đời con đều do Chúa mà có.  Nếu được khỏe mạnh, con tạ ơn Chúa vì sức khỏe của con.  Nếu bị yếu đau, con tin Chúa vẫn ở với con, ban cho con sức mạnh và sự ủi an của Chúa.

          Chúc tụng Chúa đi, cô đơn hay có bè có bạn.  Nếu con được cộng đoàn bao bọc, con suy tôn Chúa trong Hội Thánh Chúa.  Nếu con cảm thấy cô độc, con sẽ tin rằng Chúa đứng bên con và sự cô đơn của con vẫn có thể làm vinh danh Chúa.  Chúa nhắm mục đích hoàn hảo cho mọi sự.

          Chúc tụng Chúa đi, độc thân hay có gia đình.  Lạy Chúa, Chúa ban cho con ơn gọi để nhờ ơn gọi ấy con có thể làm vinh danh Chúa.  Con sẽ trung thành và hoàn toàn theo đuổi lý tưởng Chúa đã gọi con lãnh nhận.  Rồi nếu con còn chưa chắc chắn, con sẽ ngợi khen Chúa đang khi con lắng nghe Chúa gọi con”.

 

          Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.  (Đa-ni-en 3:62)