Chúa Nhật tuần I mùa Chay

Suy niệm Sáng Thế 9:8-15

 

Ta lập giao ước của Ta với các ngươi.  (Sáng Thế 9:11)

 

          Câu chuyện về ông Nô-ê và cơn Lụt hồng thủy bảo đảm với chúng ta rằng việc tàn phá không bao giờ là quyết định cuối cùng của Thiên Chúa.  Bất cứ “cái chết” nào chúng ta phải chịu – tức bất cứ “cái chết” nào Người đưa vào cuộc đời chúng ta – thì theo sau đó đều là lời hứa được sự sống mới.  Hoặc giống như nhiều người cổ động thường nói với chúng ta:  sau cơn bão táp luôn có cầu vồng.

          Đó là một điều tốt chúng ta nên nhớ khi cử hành Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay.  Cũng rất hữu ích khi nhớ rằng cao điểm của bốn mươi ngày này không phải là Thứ Sáu Tuần Thánh, mà là Chúa Nhật Phục Sinh.  Phải, Chúa xin chúng ta hãy chết đi cho chính mình và hãy chống lại cám dỗ.  Nhưng Người xin như thế là để chúng ta mở thêm chỗ cho Người và ân sủng của Người trong tâm hồn chúng ta.  Kỷ luật và hy sinh mà chúng ta thực hành trong mùa Chay tự chúng không phải là mục đích.  Chúng cũng không phải là cách để chúng ta chứng minh cho sức mạnh và khả năng của mình.  Trái lại, chúng ta sống kỷ luật và hy sinh là để có thể trở nên sống động hoàn toàn trong Chúa Ki-tô, có thể biểu lộ tình yêu của Người nhiều hơn đối với những người chung quanh.

          Bạn vẫn còn cố gắng quyết định hy sinh những gì trong mùa Chay chứ?  Hãy ráng trả lời câu hỏi này bằng cách nhìn vào mùa này như một hành trình yêu thương.  Điều gì ngăn cản không cho bạn yêu thương đầy đủ hơn?  Có thể là việc nói xấu nói hành, làm việc quá độ, cứ thù hận, hoặc tự cô lập mình?  Bạn hãy tìm cách để bỏ chúng đi, hoặc ít ra cũng làm giảm đi ảnh hưởng của chúng.  Bạn hãy cố gắng tìm cách thay thế chúng bằng những gì đem lại sự sống.  Hãy đi bộ với một người bạn.  Đang khi chạy đây chạy đó, hãy dừng lại nhà thờ để viếng Thánh Thể.  Hãy quyết tâm tìm một điều gì xây dựng để nói trong mọi câu chuyện.  Bất cứ bạn chọn điều gì, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hoạt động một cách sáng tạo với bạn.

          Mùa Chay này, bạn hãy hướng mắt nhìn lên phần thưởng là sự sống mới trong Chúa Ki-tô.  Chính sự sống ấy đang bắt đầu mỗi khi bạn nhận lấy hoặc cho đi tình yêu.  Đó là sự sống nảy sinh từ mọi cái chết đi cho mình mà bạn đang thực hiện.  Đó là sự sống sẽ đưa bạn tới phần thưởng cuối cùng:  được sống đời đời với Chúa Giê-su.

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Con sẵn sàng đồng hành với Chúa để tiến đến Phục Sinh”.