Thứ Ba tuần I mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 55:10-11

 

Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả.  (I-sai-a 55:11)

 

          Từ bao ngàn năm, các chính trị gia và thương nhân nhất định cho là những sản phẩm hoặc kế hoạch của mình đều hữu hiệu.  Rồi một số người trong chúng ta cũng bực bội khi biết rằng không ít những cam đoan của họ chỉ là những phóng đại quá cỡ.  Với Thiên Chúa thì không như thế đâu!  Người dạy chúng ta rằng lời của Người đã xuất phát thì không bao giờ là không hoàn thành thánh ý Người, và Người tuyệt đối đúng!  Bạn hãy suy nghĩ về lời xuất phát từ miệng Thiên Chúa:

          Lời tạo dựng.  Bạn hãy đọc chương 1 Sáng Thế.  Khi Chúa phán:  “Hãy có ánh sáng” liền có ngay ánh sáng.  Người cũng phán lời khi dựng nên ngày và đêm, đất và biển, cây cỏ và thú vật và tất cả những thứ khác.  Thánh Gio-an nói nhờ Lời mà mọi sự được tạo thành.  Khi một lời xuất phát khỏi miệng Thiên Chúa, nó đem lại sự hiện hữu cho một điều trước đây chưa từng có, đó là sự sống.  Lời thiết lập trong bạn một điều gì còn thiếu vắng, để nhờ vậy mà sự sống của Chúa ở trong bạn có thể phát triển, để cho đức tin của bạn và những mối tương quan của bạn được sâu xa.

          Lời uy quyền.  Nói đến uy quyền là người ta nghĩ tới những ý niệm như chính phủ, mệnh lệnh và sự tuân phục.  Nhưng uy quyền ở đây còn có ý nghĩa là được tin tưởng, chân thật, đáng tin cậy và lệ thuộc.  Đó chính là uy quyền của Thiên Chúa!  Người uy quyền như vậy đối với bạn.  Khi Người truyền lệnh, Người cũng ban ơn để tuân phục.  Sự tuân phục của bạn sẽ đem lại cho bạn sự sống, vì trong mọi sự, Người đều làm tốt cho bạn.  Lời uy quyền của Người không bao giờ đổi thay hoặc ra khác.  Lời ấy không bao giờ lừa dối hay lươn lẹo.  Đơn thuần, lời ấy chắc chắn, chân thật, có thể nương tựa được và đáng tín thác.

          Lời ở bên cạnh bạn.  Lời sáng tạo này mà bạn có thể tin cậy và là lời vượt trên mọi sự lại ở ngay bên miệng lưỡi bạn, nhất là gần với tâm hồn bạn.  Bạn mong đợi sự sống hay bình an, niềm vui hay kiên nhẫn, thì lời ở bên cạnh bạn đều có thể đem đến cho bạn.  Bạn hãy xin Chúa ban cho bạn những điều bạn thiếu:  ơn chữa lành, tha thứ, một khởi đầu mới hoặc dứt khoát bỏ đi những tập quán xấu.  Bạn sẽ nói lời bạn cần nói, rồi khi bạn nói lên thì lời ấy sẽ hoàn thành những ước muốn của Chúa dành cho bạn.

          Cuối cùng, lời sống động!  Chúa Giê-su, Lời của Thiên Chúa đã trở thành người phàm, cự ngụ giữa chúng ta và đã chiến thắng thần chết.

          Không gí có thể khuất phục được lời Thiên Chúa.  Vậy hôm nay bạn hãy vui mừng trong lời Người!  Hãy đọc Lời.  Hãy tìm sự dẫn dắt của Lời.  Hãy mời Lời vào cuộc sống bạn và hãy xem Lời mang lại hoa trái!

 

          “Lạy Cha, xin Cha phán Lời của Cha cho con hôm nay.  Con mong được nên sống động với Cha”.