Thứ Bảy tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:43-48

 

Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.  (Mát-thêu 5:48)

 

          Có lẽ đây không phải là câu Kinh Thánh chúng ta nên chọn để suy niệm hôm nay.  Theo từ điển, từ hoàn thiện có nghĩa là “hoàn toàn không một nứt rạn hay khuyết điểm… đạt tiêu chuẩn tối ưu… đáp ứng mọi điều kiện đòi hỏi”.  Như thế chắc nhiều người chúng ta sẽ trả lời Chúa:  Chúa ôi, thật như vậy sao?  Con đang phấn đấu quá chừng chỉ mong giữ được một quyết định nhỏ mùa Chay này thôi!  Cho dù có cố gắng cách mấy, con sẽ chẳng bao giờ nên hoàn thiện được đâu.

          Một lý do cho thấy sự hoàn thiện có thể xem ra không thể đạt được là vì nó tựa như là một đề nghị có hoặc không:  bạn nên hoàn thiện hay không hoàn thiện.  Nhưng như các học giả Kinh Thánh cho thấy, từ Hy-lạp được dịch nghĩa là “hoàn thiện” trong Mát-thêu 5:48 mang một ý nghĩa năng động hơn.  Nó cho thấy một điều gì đang phát triển – một tiến trình trở nên đầy đủ và trọn vẹn.  Từ cái nhìn này, chúng ta có thể tưởng tượng như Chúa Giê-su đang nói:  “Con cứ tiếp tục tiến về phía trước!  Cứ tiếp tục cố gắng trở nên con người Thầy muốn dựng nên.  Đừng gắn bó với bất cứ điều gì khác hơn với sự thánh thiện toàn vẹn!”  Điều này xem ra nực cười, nhưng là thực:  càng trở thành con người độc đáo Chúa đã làm nên bạn, bạn sẽ càng giống như Chúa Giê-su, con người hoàn thiện.

          Vậy bạn sẽ phát triển thế nào để đạt tới sự hoàn thiện này?  Những chương trình tự hoàn thiện sẽ không gây hiệu quả thay đổi đâu, cũng vậy, cả một đống kỷ luật và tập luyện thiêng liêng chẳng làm nên trò trống gì.  Chỉ còn cách là bạn cố gắng sử dụng hết mọi tài năng của bạn  để làm vinh danh Chúa và giúp những người chung quanh bạn được nâng cao lên.  Chỉ còn cách bạn chú tâm vào một hoặc hai trở ngại trong đời bạn, thí dụ một hận thù chưa giải tỏa, một thói quen không lành mạnh, hoặc một lối suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống.  Bạn hãy tìm kiếm những điều giúp bạn tiếp tục trở thành con người mà bạn rõ là bạn có thể làm được.

          Hôm nay, bạn hãy hỏi Chúa xem Người muốn bạn phát triển và thay đổi như thế nào.  Hãy để Người lấy ánh sáng tình yêu soi chiếu trên tâm hồn bạn.  Hãy để Người cho bạn thấy một lúc cả con người bạn phải trở nên và con người hiện thời của bạn.  Rồi bạn hãy chọn lấy một hoặc hai điều có thể làm để giúp bắc cầu giữa hai cái nhìn về con người bạn.

          Chân phước John Henry Newman đã có lần nói:  “Sống là thay đổi, và trở nên hoàn thiện là đã thường được thay đổi”.  Khi bạn tìm cách lắng nghe và theo Chúa Giê-su, ước gì bạn thay đổi và thay đổi thường xuyên qua suốt mùa Chay này!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, mặc dù không tin được, nhưng con vẫn tin Chúa đang dẫn dắtt con tới sự toàn vẹn và thánh thiện!”