Thứ Năm tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 7:7-12

 

Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?  (Mát-thêu 7:11)

 

          Đối với một số người,cầu nguyện giống như là đi vào sòng bài vậy.  Họ bỏ vào máy lời cầu xin, kéo cần máy rồi coi xem điều gì xảy ra.  Có thể lần nào đó họ đã thắng, thí dụ được công việc mới, được chữa lành hoặc một ơn bất ngờ, nhưng bình thường thì chẳng được gì cả.  Thế là họ hành hạ cái cần máy, chờ xem có gì xảy ra không.  Với họ, Thiên Chúa chẳng khác gì ông chủ sòng bài uy quyền thỉnh thoảng xỉa ra một chút để bạn tiếp tục trở lại!

          Nhưng quả thực Chúa không nhìn chúng ta bằng con mắt của một kẻ làm thương mại.  Không bao giờ!  Người chăm chú nhìn chúng ta với tình yêu của một người Cha nhìn con cái mình.  Giống như mọi người cha, Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta.  Người cam kết giúp đỡ chúng ta trở thành tạo vật tốt nhất có thể.  Cho nên chúng ta phải cảm thấy tin tưởng rằng khi chúng ta không nhận được những điều chúng ta cầu xin, thì đó không phải là Người hà khắc giữ lại đâu.  Nhưng là vì kế hoạch của Người dành cho đời chúng ta không kết thúc bằng sự giàu có thế gian, nhưng bằng ý nghĩa của một sự thành toàn sâu xa và vững bền hơn.  Kế hoạch và ý định của Người có thể không luôn rõ ràng đối với chúng ta, nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng chúng vô cùng tốt hơn là mọi tư tưởng của riêng chúng ta.

          Dĩ nhiên chúng ta có thể xin Chúa bất cứ điều gì chúng ta cần, ngay cả những điều chúng ta chỉ biết muốn mà không hiểu rõ.  Nếu chỉ vì sẽ có một cơ hội khác để chúng ta đến với sự hiện diện của Người và xin Người uốn nắn chúng ta, thì Người sẵn sàng chấp nhận mọi lời cầu nguyện của chúng ta.  Mỗi lần chúng ta đến với Người trong cầu nguyện, Người dịu dàng và từ từ cho chúng ta thấy điều gì chúng ta thực sự cần, điều gì tâm hồn chúng ta thực sự ước ao.  Chúng ta dâng lên Người mọi ước muốn, hy vọng và mơ ước, rồi Người biến đổi chúng!  Người thay đổi những ưu tiên và bận tâm của chúng ta, rồi giúp chúng ta học đợi chờ những điều gì thực sự tốt cho chúng ta.

          Chúa không lên án bạn vì bạn ích kỷ hay tham lam.  Bạn hãy nhớ, Người sai Chúa Giê-su đến không phải để kết án, nhưng để cứu độ.  Bạn quý giá đối với Người, và Người chẳng muốn gì hơn là làm cho bạn hạnh phúc.  Thực hạnh phúc và rất hạnh phúc!

 

          “Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con thật nhiều điều tốt lành.  Con vô cùng tạ ơn vì cách Chúa lo lắng quan phòng cho con và canh giữ con.  Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa!”