Chúa Nhật tuần II mùa Chay

Suy niệm Mác-cô 9:2-10

 

Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.  (Mác-cô 9:2)

 

          Có khi nào bạn thắc mắc lý do tại sao Chúa biến đổi hình dạng không?  Chưa khi nào Người loan báo việc ấy.  Các tông đồ cũng chẳng ngờ.  Biến cố không hề được lập lại.  Vậy tại sao Người làm việc ấy?  Chúng ta hãy nhìn vào tổng thể để cố gắng có những câu giải đáp.

          Kể từ ngày đầu khi kêu gọi môn đệ, Chúa Giê-su đã tỏ cho họ thấy Người từ Thiên Chúa mà đến.  Người thực hiện nhiều phép lạ.  Người giảng dạy với uy quyền.  Người cho họ thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa.  Rồi khi Người hỏi họ:  “Các con nói Thầy là ai?” thì ông Phê-rô trả lời:  “Thầy là Đấng Mê-si-a” (Mác-cô 8:29).

          Đó là thời điểm ban đầu.  Các môn đệ bắt đầu tin vào Chúa Giê-su, nhưng đức tin của họ cần được lớn mạnh.  Họ vẫn chưa hiểu được Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a như thế nào.  Họ không hiểu được là Người sẽ phải chết – hoặc họ cũng sẽ phải vác thập giá nữa (Mác-cô 8:31-35).

          Do đó, biến cố Chúa hiển dung chứng tỏ rằng Chúa Giê-su không phải chỉ là một vị ngôn sứ khác do Thiên Chúa sai đến;  nhưng Người chính là Con Thiên Chúa!  Biến cố cũng cho thấy mặc dù Chúa Giê-su phải chết thì Người cũng sẽ sống lại vinh hiển hơn cả họ tưởng.

          Thiên Chúa đã biến đổi dung mạo Chúa Giê-su như một cách để củng cố các môn đệ Người – và cả chúng ta nữa.  Đó là lúc khích lệ họ trước khi khởi hành đi Giê-ru-sa-lem, nơi thập giá đang chờ đợi.  Nhưng hơn thế nữa, cuộc Hiển dung còn cho chúng ta thoáng nhận ra vinh quang của Chúa Giê-su trước khi Người xuống thế, vinh quang mà Người đang có khi ngự trên ngai trời.  Rồi vẫn còn hơn cả điều này nữa, biến cố Hiển dung là một lời hứa dành cho chúng ta.  Biến cố cho thấy vinh quang đang đợi mỗi người chúng ta sau khi kết thúc cuộc sống trần gian, nếu chúng ta vẫn trung thành với Chúa.

          Hết thảy chúng ta đều là những tác phẩm đang được hoàn thành.  Hết thảy chúng ta đều có những khuyết điểm.  Nhưng chúng ta cũng được “biến đổi” ngày nọ sang ngày kia.  Cho nên chúng ta hãy chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giê-su.  Hãy theo Người thì bạn sẽ được biến đổi “từ vinh quang này tới vinh quang khác”, khi đức tin của bạn tiếp tục phát triển (2 Cô-rin-tô 3:18).

 

          “Lạy Chúa, này con đây, con sẵn sàng thi hành ý Chúa.  Xin Chúa cho con được tràn đầy ân sủng Chúa.  Xin cho con được biết quyền năng biến đổi của Chúa”.