Thứ Ba tuần II mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 50:8-9,16-17,21,23

 

Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vứt bỏ sau lưng.  (Thánh Vịnh 50:17)

 

          Bạn làm gì khi cần nhớ lại một điều nào đó rất quan trọng?  Có lẽ bạn đã dán mảnh giấy nhắc nhở trên tấm gương phòng rửa mặt.  Có lẽ bạn đã ghi lại trên thời biểu trong máy vi tính hay trong máy điện thoại.  Có lẽ bạn xin vợ bạn hay người làm cùng sở nhắc nhở bạn về điều ấy.  Điều có lẽ bạn không nên làm, đó là bỏ lại sau lưng, để không trông thấy và không nhớ đến.

          Hôm nay Chúa có lời đặc biệt nhắn nhủ bạn.  Dĩ nhiên có nhiều chân lý vĩ đại được ứng dụng cho từng người con cái Chúa mỗi ngày, nhưng thật là điều tốt nếu luôn nhớ trong tâm trí rằng:  Chúa yêu thương chúng ta.  Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi chúng ta.  Chúa Giê-su sẽ trở lại để thiết lập vương quốc Người.  Nhưng nếu bạn dành thì giờ để cho tâm hồn mình yên tịnh và lắng nghe, bạn sẽ thấy Chúa Thánh Thần có một lời đặc biệt “ngay lúc này” cho bạn.

          Lời ấy có thể mang hình thức một bức tranh, giống như cái vườn hay một sa mạc.  Cũng có thể là một câu Kinh Thánh hay một lời trong bài hát cứ vang lên trong đầu.  Có thể là một lời chỉ bảo:  “Hãy cầu nguyện cho người này.  Hãy gọi điện thoại cho người kia.  Hãy đi con đường khác tới tiệm.  Hãy đi xưng tội”.  Hoặc cũng có thể là một lời khích lệ:  “Tôi hãnh diện về cách bạn giữ miệng lưỡi khi nói chuyện trong bữa ăn trưa hôm nay”.  Hoặc một lời thách đố khi Chúa kéo bạn trở lại ngay trước khi bạn sa chước cám dỗ, hoặc khi Người kích động lương tâm bạn ngay sau lúc bạn đã làm mồi cho cám dỗ.  Lời Chúa Thánh Thần có thể đến khi bạn cầu nguyện, nhưng cũng có thể vào lúc bạn không ngờ.

          Làm sao bạn biết là Chúa đang nói với bạn?  Nếu bạn cảm thấy mình đầy tràn hy vọng, bình an hoặc xác tín, thì đó là cơ hội Chúa đang hiện diện sau những ơn ấy.  Rồi nếu Người không hiện diện, thì ít nhất bạn cũng làm được điều gì tốt nếu bạn đáp lại lời Người.

          Bất cứ điều gì Người nói, bạn đừng bỏ sau lưng.  Trái lại, hãy ở lại với lời ấy một thời gian sau khi ban nghe được.  Rồi trong ngày hãy nhớ lại nhiều lần.  Qua những cách nào đó, nếu có một hướng dẫn thì bạn hãy hành động theo hướng dẫn ấy.  Đừng sợ làm một lầm lỗi.  Đó chính là phần nào điều ngôn sứ I-sai-a muốn nói khi ngài bảo dân Ít-ra-en “hãy tập làm điều thiện” (I-sai-a 1:17).

 

          “Lạy Chúa, xin phán dạy, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe”.