Thứ Hai tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 6:36-38

 

Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.  (Lu-ca 6:38)

 

          Thi sĩ Rabindranath Tagore miền Bengal có lần kể câu chuyện về một người hành khất đang nhặt từng hạt bắp dọc đường thì ông vua tới gần trên một chiếc xe ngựa.  Hết sức ngạc nhiên, người hành khất hy vọng nhận được tiền bạc của cải.  Tuy nhiên nhà vua lại chìa tay ra và hỏi ông ta có gì để cho nhà vua không!  Bối rối và không biết làm sao, người hành khất lấy ra hạt bắp nhỏ nhất đưa cho nhà vua.  Cuối ngày, khi ông ta mở túi ra, ngạc nhiên thấy có một hạt vàng nhỏ lẫn vào giữa những hạt bắp.

          Người hành khất rên rỉ: “Thật đáng tiếc, giá mà tôi có lòng để cho ngài tất cả thì hay biết mấy”.  Ông ta hối tiếc về “tấm lòng nhỏ nhặt” của mình, vì nếu có lòng thì ông đã được ban lại nhiều hơn rồi.

          Có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ tương tự:  thời giờ có giới hạn, tiền bạc thì eo hẹp, và lòng chúng ta bị canh kỹ rồi.  Nhưng Chúa vẫn xin chúng ta hãy mở lòng đối với tha nhân.  Người muốn chúng ta chuyển những phúc lành đã nhận được từ nơi Người sang cho người khác với cùng một lòng quảng đại Người đã ban cho chúng ta trước.  Người dạy chúng ta rằng nếu chúng ta cho ít, chúng ta sẽ nhận được lại ít.  Nhưng nếu chúng ta cho đi bằng với những gì chúng ta nhận được, chúng ta sẽ được ban cho thêm.  Chúa chúng ta không bao giờ tính toán đối với lòng quảng đại cả!

          Vậy Chúa chìa tay ra xin bạn thế nào?  Có lẽ Người muốn thấy bạn chia sẻ thức ăn của bạn với những người đói khát, hoặc làm giảm đi sự cô đơn của người nào đó, hoặc tha thứ cho một người.  Trong tất cả những việc như thế, chúng ta có thể bắt chước Chúa Giê-su, Đấng đã không giữ lại gì đối với Chúa Cha và cả chúng ta nữa.

          Vậy bạn thử tưởng tượng mình sẽ phản ứng thế nào trong ngày kết thúc hành trình trần gian, khi thấy Chúa đã quảng đại ban cho bạn bao ơn lành:  “Con chỉ cho đi có chút xíu mà được cả một kho tàng lớn lao như vậy sao?”  Giờ đây bạn hãy tưởng tượng Người có thể làm gì hơn nếu bạn cho đi thêm một chút nữa!

 

          “Lạy Cha, xin cho lòng thương xót diệu kỳ của Cha mở tâm hồn con ra, để nhận lấy tất cả những gì Cha sẽ ban cho con!”