Thứ Tư tuần II mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 31:5-6,14-16

 

Con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa.  (Thánh Vịnh 31:15)

 

          Bạn lo lắng điều gì?  Sức khỏe?  Sự an toàn?  Công việc ổn định?  Tài chánh?  Con cái?  Hết thảy chúng ta đều có rất nhiều lo lắng.  Thế giới sẵn sàng bảo chúng ta phải giải quyết những lo lắng này như thế nào.  Nó bảo chúng ta hãy đối đầu với tình huống bằng cách làm việc vất vả hơn, huấn luyện thêm, mua bảo hiểm tốt hơn, hoặc phải nghiên cứu xem làm sao gây ảnh hưởng với người khác.  Thế gian cống hiến chúng ta những giải đáp quy hướng về mình, tự chính mình, đòi chúng ta phải luôn quan tâm đến những nỗ lực và những sợ hãi của chúng ta.

          Nhưng cách giải quyết xem ra hữu hiệu gặp thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.  Ông Gia-cô-bê và Gio-an e ngại về tương lai của họ.  Chúa Giê-su đã nói Người sẽ bị sỉ nhục, đánh đòn và chịu đóng đinh thập giá.  Những điều ấy có ý nghĩa gì đối với những môn đệ này?  Cho nên họ đã cùng với bà mẹ muốn chuẩn bị cho một kế hoạch nghề nghiệp lâu dài.  Giờ đây bà và hai con đến xin Chúa chấp thuận đề nghị của họ là cho Gia-cô-bê và Gio-an được làm những nhân vật quan trọng trong vương quốc của Người.  Đáng lẽ họ phải tăng gấp đôi việc dấn thân theo Chúa, thì những động lực thúc giục họ theo Chúa lại chỉ là quy về bản thân họ thôi.

          Chúa Giê-su nắm lấy cơ hội này để nhắc nhở các môn đệ rằng đó không phải là đường lối của Người.  Đường lối Người đi là khiêm nhường, phó thác và tin tưởng.  Đó là con đường tự hiến thân mình, chứ không phải để tự bảo vệ mình.  Thiên Chúa không muốn chúng ta cổ võ cho những lợi ích riêng mình.  Người muốn chúng ta theo đường lối của Người là tình yêu hy sinh và hãy tin rằng Người sẽ chăm sóc cho những nhu cầu của chúng ta.

          Vấn đề của phương thức ích kỷ là nó biến những lo lắng của chúng ta thành ưu tiên số một và làm cho đời sống của chúng ta với Chúa trở thành một điều chúng ta chỉ để ý đến khi nào rảnh rỗi!  Nhưng Chúa Giê-su là Đấng quan trọng nhất đời!  Khi sắp xếp lại cuộc sống để suy nghĩ về những giá trị của vương quốc Người, chúng ta mới thấy là những lo lắng quan tâm của mình đang bị mất đi lực áp bức của chúng.  Chúng ta trở nên tin tưởng hơn vào sự chăm sóc của Chúa dành cho chúng ta.

          Vậy điều gì làm cho bạn lo lắng hôm nay?  Bạn có cố tự mình giải quyết nó không?  Hay bạn đang cầu nguyện với Thánh vịnh 31?  Bạn hãy dâng lên cho Chúa số phận, sự an toàn, gia đình của bạn.  Nếu bạn đang gặp khó khăn không biết phải loại chúng đi như thế nào, thì bạn hãy cố gắng chú ý đến tình yêu của Chúa Giê-su đối với bạn  thay vì để ý tới những điều khiến cho bạn phải lo lắng.  Hãy xin Người giúp bạn bắt chước tình yêu của Người đầy đủ hơn, và hãy để Người lo mọi chuyện khác cho bạn.

 

          “Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.  Xin dạy con biết sống trong tình yêu của Chúa”.