Chúa Nhật tuần III mùa Chay

Suy niệm Gio-an 2:13-25

 

Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.  (Gio-an 2:17)

 

          Nếu chỉ cần nhớ một điều trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn hãy nhớ điều này:  bạn là đền thờ Thiên Chúa.  Giống như Chúa Giê-su đã thanh tẩy Đền Thờ khỏi mọi ảnh hưởng ô uế, Người cũng muốn thanh tẩy mỗi người chúng ta.  Giống như Người đã nhiệt tâm vì lo việc nhà Cha của Người, Người cũng nhiệt tâm vì mỗi người chúng ta, bởi hết thảy chúng ta đều là đền thờ Chúa Thánh Thần của Người.

          Nhưng chúng ta thử xem câu chuyện muốn nói gì.  Bạn hãy nhớ trong các sách Tin Mừng, Chúa Giê-su lúc nào cũng khích lệ và nâng đỡ người ta.  Bạn hãy nhớ Người yêu thương bạn lắm.  Bạn cũng hãy nhớ Người chuyển cầu cho bạn ngày nọ sang ngày kia.  Chúa Giê-su nhiệt thành vì chúng ta bằng một tình yêu nhân hậu và biết bao lần cuộc Thương khó của Người nhắm thẳng vào tội lỗi nơi con người chúng ta.  Đó là những khi chúng ta cảm nhận ý nghĩa của thành ngữ “cơn thịnh nộ của Thiên Chúa”.

          Chúng ta đã làm cho đền thờ đẹp đẽ của đời sống chúng ta bị nhơ bẩn khi để cho tội lỗi chủ trị chúng ta.  Mỗi khi tội lỗi thống trị như thế, đền thờ của chúng ta lại trở nên đen tối hơn, và điều ấy làm cho Chúa buồn lòng.  Dĩ nhiên Người có giận dữ, nhưng là đối với lối sống của chúng ta chứ không phải với tâm hồn chúng ta.  Tuy nhiên đó vẫn là một sự giận dữ lớn lao.

          Vậy chúng ta hãy lựa chọn đừng khi nào làm cho Chúa giận dữ với chúng ta.  Chúng ta hãy chắc chắn rằng Chúa Giê-su phải là số một trong cuộc sống chúng ta.  Hãy chắc chắn rằng chúng ta sẽ không để cho tội lỗi xâm nhập đời sống chúng ta và làm ô uế đền thờ tâm hồn hoặc thể xác chúng ta.  Rồi nếu như chúng ta có sa ngã, hãy can can đảm và khiêm nhượng xưng thú tội lỗi và hòa giải với Chúa.  Tóm lại, chúng ta hãy làm mọi sự và hết sức có thể để cho đền thờ tâm hồn chúng ta được trong trắng và thánh thiện.

          Chúng ta cũng hãy cầu nguyện xin ơn can đảm rao giảng Tin Mừng.  Có nhiều người trong thế giới đang hủy hoại đền thờ của họ.  Việc rao giàng tùy thuộc điều kiện chúng ta làm sao đến với họ, bắt đầu từ gia đình và bạn bè chúng ta trước nhất.  Chúng ta có thể giúp họ cùng đi với Chúa để cảm nghiệm được sự nồng nhiệt tình yêu của Người, chứ không phải cơn thịnh nộ của Người.

 

          “Lạy Chúa, xin hãy để cho sự nhiệt tâm vì nhà Chúa thiêu đốt con.  Xin Chúa sai con đi vào thế giới để đem đến sứ điệp tình yêu nhân hậu và bô biên của Chúa”.