Thứ Hai tuần III mùa Chay

Suy niệm 2 Vua 5:1-15

 

Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan.  (2 Vua 5:10)

 

          Bạn thử hình dung ra khung cảnh bài đọc như ngày nay nhé.  Ông Na-a-man tuyệt vọng biết mình khó mà được lành bệnh phong cùi.  Ông được vua Xi-ri, chủ của ông, viết thư giới thiệu ông cho vua Ít-ra-en.  Ông mang theo mấy bao đầy tiền, khoảng dăm bảy triệu đô-la.  Thêm vào đó là mươi bộ com-lê đắt tiền, chắc là để cho nhà vua nể vì.  Đi với ông là một đoàn tùy tùng trên những chiếc xe hơi “xịn” như Bentley, Mercedes.  Nhưng những thứ ấy chẳng gây ấn tượng nào đối với ngôn sứ Ê-li-sa.  Mà ngôn sứ chỉ bảo ông Na-a-man cứ đi tắm dưới sông Gio-an mà thôi.  Phải, tắm bảy lần!

          Bạn nghĩ coi, điều ấy thật là khó cho ông Na-a-man.  Một vị tư lệnh nổi tiếng giờ đây lại phải tuân phục.  Ông phải dẹp đi tư cách là một người có ảnh hường và quyền lực để tuân phục một người tầm thường quê mùa.  Nhưng Thiên Chúa đâu cần để ý tới danh phận của ông, và ngôn sứ Ê-li-sa cũng vậy.  Vậy mà mọi người đều ngạc nhiên, có lẽ ngay chính ông Na-a-man nữa, ông theo lời dạy của ngôn sứ và đã được lành!  Na-a-man ngoại giáo, Na-a-man một tư lệnh quân đội thù địch, đã trở thành một gương đức tin và trông cậy.

          Đó thường là cách Chúa làm việc với chúng ta khi chúng ta xin Người điều gì.  Người có thể can thiệp lập tức, và đôi khi Người làm như vậy.  Nhưng nhiều khi Người không ban thẳng cho chúng ta điều chúng ta xin.  Mà trước hết Người dẫn chúng ta theo một con đường bất ngờ, thường là không thoải mái, để cho chúng ta những kết quả ngạc nhiên và phấn khởi.  Mục đích Người nhắm là chúng ta được trưởng thành trong đức tin và đến gần Người.  Rồi nhìn từ một viễn tượng vĩnh cửu, bước tiến của đức tin ấy cũng quan trọng như kết quả đức tin ấy mang lại!

          Có lẽ bạn đã cầu xin một điều gì đó từ lâu tồi.  Nhưng lý do bạn chưa được nhận lời có thể là Chúa đang chờ đợi bạn!  Có lẽ có một cái “hộp” mà Người muốn bạn hãy bước ra khỏi đó,  một di chuyển từ thái độ không tin đến tín thác.  Hoặc ra khỏi sự sợ hãi hay quá thụ động đến nỗi không thể hành động và bị mất tự do.  Hoặc ra khỏi sự hận thù vì không chịu tha thứ.  Bao lâu bạn chưa nhấc chân cất lên bước ấy, bạn sẽ chẳng biết được điều gì ở phía bên kia.  Cứ tiến bước đi, bạn có phải mất mát gì đâu, mà lại còn được lại rất nhiều nữa!

 

          “Lạy Chúa, nếu có điều gì ngăn chặn con với Chúa hoặc những ơn lành của Chúa, thì xin cho con biết.  Con muốn làm điều gì xem ra khó khăn hoặc khiếp sợ, hay kỳ cục nữa, để Chúa có thể thực hiện điều không thể!”